Metsä

MTK:n Mikko Tiirola suosittelee Twitteriä metsänhoitoyhdistyksille

"Ympäristöjärjestöt ovat siellä jo vahvoja."
Juha Sorri
Mikko Tiirolan mukaan ympäristöjärjestöt ovat vahvasti mukana some-maailmassa. Hän kaipaa sinne lisää metsänhoitoyhdistysten toimijoita.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola näkee ilmassa merkkejä ympäristöjärjestöjen aktivoitumisesta metsätalouden vastaisessa kampanjoinnissa. Hän toivoo siksi myös metsänhoitoyhdistysten toimijoilta aktiivista osanottoa käytävään keskusteluun.

"Viestinnän merkitys kasvaa ja sosiaalisen median rooli korostuu. Varsinkin Twitter on osoittautunut työkaluksi, jota media seuraa ja jossa pääsee mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun", Tiirola vinkkaa.

Tiirolan mukaan ympäristöjärjestöt ovat olleet Twitterissä vahvoja.

Ympäristöjärjestöjen paine kohdistuu Tiirolan mukaan etenkin suometsien hoitoon ja kunnostusojituksiin. Myös peitteisen metsätalouden ja avohakkuun välille ollaan rakentamassa vastakkain asettelua. "Mustaapekkaa tarjotaan siinä nimenomaan metsänhoitoyhdistyksille. Sitä ei pidä ottaa, vaan korostaa joka käänteessä, että metsänomistaja päättää."

"Uhanalaisten metsälajien suojelussa meidän pitää päästä kuskin paikalle. Metsänhoitoyhdistyksissä on mietittävää, miten se tehdään. Edunvalvonnalla on hankittava työkaluja luonnonhoitohankkeiden rahoittamiseen muualtakin kuin metsänomistajien kukkaroista."

"Toivoisin, että yhä useampi metsänhoitoyhdistyksen toimija tulisi mukaan Twitteriin joko seuraajaksi tai aktiiviseksi keskustelijaksi. Hyvänä esimerkkinä nostan kaksi pirkanmaalaista metsämiestä: Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan @bucktman ja Roineen @matrauh."

Tiirola on itse hyvin aktiviinen Twitterissä. Hänen twiittejä voi seurata @TiirolaMikko tililtä.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI