Metsä

EU-parlamentissa ratkotaan metsäbioenergian tulevaisuutta – Mepit uhkaavat heikentää kantojen ja runkopuun energiakäyttöä

Vihreät ajavat esitystä, jossa kannoista ja runkopuusta syntyvää energiaa ei saisi kutsua uusiutuvaksi energiaksi.
Jaana Kankaanpää
Euroopan parlamentti kokoontuu tänään äänestämään uusiutuvasta energiasta. Kuitupuun energiakäyttö ei ole vaarassa, sillä sen rajoittamista kannattaa pelkästään vihreät.

Euroopan parlamentti äänestää tänään keskiviikkona uusiutuvan energian direktiivistä (red II).

Suomen hallituksen kannalta merkittävimmät äänestyskohdat koskevat runkopuun ja kantojen sekä mäntyöljyn energiakäyttöä sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä biopolttoaineiksi.

EU-parlamentin vihreät ajavat muutoksia metsäbiomassan kestävyyskriteereihin. Heidän mukaansa runkopuusta ja kannoista syntyvää energiaa ei saisi kutsua uusiutuvaksi energiaksi, vaan ne pitäisi käyttää korkeamman jalostusasteen tuotteisiin polton sijaan. Heidän kannallaan on myös S&D-ryhmä, joten äänestyksestä odotetaan tiukkaa.

Parlamentin kaksi suurta puoluetta, EPP ja ALDE, vastustavat heikennyksiä runkojen ja kantojen energiakäyttöön.

"Markkinatalouden mekanismit pitävät kyllä huolen siitä, että mäntyöljy ja kuitupuu ohjautuvat sellaiseen käyttöön, josta syntyy eniten lisäarvoa. Eli kuitupuullekin useimmiten löytyy parempaa käyttöä, mutta biopolttoaineen valmistus on parempi kuin se, että metsänhoitotyöt jäävät kuitupuun alhaisen kysynnän takia tekemättä", Alde-ryhmään kuuluva meppi Hannu Takkula (kesk.) sanoo.

Kantojen ja runkopuun energiakäytön heikennyksien lisäksi osa vihreistä mepeistä kannattaa jätehierarkian sisällyttämistä EU-lainsäädäntöön. Siten puuraaka-ainetta saisi käyttää energiaksi vain, jos siitä ei voida valmistaa mitään korkeamman jalostusasteen tuotetta.

Tätä vastustavat useat Suomen metsäalan toimijat, joiden mielestä niin sanottu kaskadikäyttö voisi sekoittaa markkinoita. EPP-ryhmän vastakkainen kompromissi painottaa, etteivät kirjaukset jätehierarkiasta saa vääristää markkinoita.

"Kaskadiperiaate on sinänsä kaunis ajatus, muttei toteutuskelpoinen käytännössä. Puuta tulee pystyä käyttämään siellä, missä siitä saadaan arvokkain hyöty ilmastoystävällisyys huomioiden, mutta markkinaehtoisesti. EU:n ei tule linjata tiukkoja ehtoja metsätalouden taakaksi, puun osien ja sivuvirtojen käytössä on oltava riittävästi teollista ja taloudellista harkinnanvaraa", kaskadikäyttöä vastustava meppi Petri Sarvamaa (kok.) peräänkuuluttaa.

Myöskään Suomen hallituksen kannan mukaan puupohjaisten raaka-aineiden energiakäyttöä ei tulisi heikentää, vaan pitäytyä komission esityksessä. Komissio ei rajoita puupohjaisten raaka-aineiden energiakäyttöä eikä kannata jätehierarkiaa.

Toinen Suomen kannalta merkittävä päätös koskee mäntyöljyä. Parlamentti linjaa keskiviikkona, saako siitä valmistaa biopolttoaineita jatkossa.

Suomen hallitus on huolehtinut, että toisen sukupolven liikenteen biopolttoaineille saataisiin mahdollisimman kunnianhimoinen tavoite ja laaja raaka-ainepohja. Tämä näyttäisi puuta jalostavalle teollisuudelle vihreää valoa tulevia investointeja ajatellen.

Metsäyhtiöt ovat olleet erimielisiä siitä, kuinka metsäpohjaisten raaka-aineiden energiakäyttöä tulisi tukea.

Suomessa metsäyhtiö UPM ja energiayhtiö St1 valmistavat puupohjaisia kehittyneitä biopolttoaineita liikenteeseen.

Uusiutuvan energian direktiivillä tavoitellaan uusiutuvan energian osuuden nostamista vähintään 27 prosenttiin kokonaiskulutuksesta unionissa. Uusiutuvien osuutta halutaan parlamentissa nostaa jopa 35 prosenttiin EU:n kokonaisenergiankäytöstä ja uusiutuvien osuutta liikenteessä kasvattaa 12 prosenttiin.

3,6 prosenttia tästä tulisi edistyneistä, toisen sukupolven biopolttoaineista. Parlamentti linjaa myös, luopuuko se palmuöljyn energiakäytön tukemisesta.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Greenpeace syyttää hallituksen sallivan "ikimetsien" polton lämpökattiloissa

St1 ja SCA ovat perustaneet biopolttoaineisiin keskittyvän yhteisyrityksen – investoi 200 000 tonnin biojalostamoon

Alkuperä ratkaisee

Suomelle 17,8 miljoonan tonnin nielutavoite, bioenergian korjuulle rajoituksia – EU:n historiallinen ilmastopaketti ehdottaa täyskäännöstä