Metsä

Sähköyhtiö muistuttaa: Metsänomistaja voi saada korvausta tykkylumen takia poistetuista puista

Sähkömarkkinalain mukaan puuston raivaus on tietyissä tilanteissa verkkoyhtiölle sallittua ilman maanomistajalle tehtyä ennakkoilmoitusta.
Jaana Kankaanpää
Loiste kertoo, että se on kirjeitse yhteydessä suoraan niihin metsänomistajiin, joiden mailla työkoneet ovat suurhäiriön aikana tehneet raivauksia.

Sähköverkkoyhtiö Loiste muistuttaa, että metsänomistajalla on oikeus hakea korvauksia sellaisista puista, jotka sähköyhtiö on joutunut poistamaan sähköverkkojen läheisyydestä tykkylumesta johtuneen suurhäiriön aikana. Metsänomistajalla on oikeus hakea korvausta johtoalueen ulkopuolelta kaadetusta puustosta.

Poistetut puut ovat tässä tapauksessa joko kaatuneet tai olleet kallistumassa sähkölinjalle lumen ja kuuran painosta.

Sähkömarkkinalain mukaan puuston raivaus on verkkoyhtiölle sallittua ilman maanomistajalle tehtyä ennakkoilmoitusta silloin, kun se on tarpeen sähköntoimituksen jatkumiseksi tai keskeytysten ennaltaehkäisemiseksi. Kaadetut puut ovat metsänomistajien omaisuutta ja niiden jatkohyödyntäminen on metsänomistajien itsenäisesti päätettävissä.

Loiste kertoo tiedotteessaan, että se on kirjeitse yhteydessä suoraan niihin metsänomistajiin, joiden mailla työkoneet ovat suurhäiriön aikana tehneet raivauksia. Yhtiö kuitenkin suosittelee metsänomistajia tarkistamaan maa-alueensa ja tekemään korvaushakemuksen, kun kokonaistilanne on arvioitavissa ja maastossa on turvallista liikkua. Loiste muistuttaa, että Kainuun tykkylumitilanne on edelleen paha ja puustoa voidaan vielä joutua poistamaan.

Korvaushakemusten käsittelyaika on sähköyhtiön mukaan normaalia pidempi, sillä poikkeuksellisen suurhäiriön vuoksi hakemuksia on odotettavissa runsas määrä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Keski- ja Itä-Suomen metsistä voi löytyä ikäviä yllätyksiä – talvi jätti jälleen rumia jälkiä

Lumi kaataa puita ja katkoo sähköjä Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla

Talvi tekee paluun ja tuo mukanaan sateita ja tuulia – maan keskiosissa lunta voi tulla kymmeniä senttejä

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI