Metsä

Puun hinta jäänyt jälkeen – asunnon ostoon tarvittava kuitupuupino on nyt neljä kertaa niin iso kuin vuonna 1978

Palkat ovat 40 vuodessa keskimäärin seitsemänkertaistuneet. Puutavarasta parhaitenkin kehittyneen kuusitukin hinta on yltänyt siitä puoleen.
Jarkko Sirkia
Jyrkimmin asuntojen hinnat ovat tunnetusti nousseet pääkaupunkiseudulla. Mäntytukkia tarvittaisiin pääkaupunkiseudulla asuntokauppaan yli 3,5-kertainen ja mäntykuitupuuta viisinkertainen pino verrattuna neljän vuosikymmenen takaisiin hintoihin.

Puun hinnat ovat jääneet pitkälle jälkeen asuntojen hintojen tai palkkojen kehityksestä viimeksi kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana.

Nimellishintojen vertailussa mäntykuitupuun arvo kaksinkertaistui vuodesta 1978 vuoteen 2016.

Samaan aikaan asuntojen keskimääräinen hinta lähes kahdeksankertaistui Suomessa.

”Asuntokaupan rahoittamiseksi metsänomistajan pitäisi nyt myydä mäntykuitupuuta noin nelinkertainen määrä verrattuna 1970-luvun lopun hintoihin”, MTK:n tutkimuspäällikkö Erno Järvinen sanoo.

Tukkien hinnat ovat kehittyneet paremmin kuin kuitupuiden. Mäntytukkipinoa täytyy pidentää keskimäärin lähes kolminkertaiseksi siitä, mikä riitti asunnon ostoon vuonna 1978.

Jyrkimmin asuntojen hinnat ovat tunnetusti nousseet pääkaupunkiseudulla, missä asunnon hintaan on tullut yksi nolla lisää eli arvo on kymmenkertaistunut neljässä vuosikymmenessä.

Mäntytukkia tarvittaisiin pääkaupunkiseudulla asuntokauppaan yli 3,5-kertainen ja mäntykuitupuuta viisinkertainen pino verrattuna neljän vuosikymmenen takaisiin hintoihin.

Porissa asuntojen hinnat ovat viisinkertaistuneet.

Puutavaralajeista parhaiten eli lähes elinkustannusten kanssa samaa vauhtia on kehittynyt kuusitukin hinta.

Jos asunnon aikoisi hankkia Porista, kuusitukkia pitäisi myydä 1,5-kertainen määrä vuoden 1978 hintoihin verrattuna.

Palkat ovat 40 vuodessa keskimäärin seitsemänkertaistuneet, kun puutavaralajeista parhaiten kehittyneen kuusitukin hinta on 3,5-kertaistunut.

”Puun hinnat seurasivat elinkustannusindeksiä hyvin 1980-luvun loppuun asti”, Järvinen sanoo.

Kuusikuitupuun hinta kohosi palkkojen kanssa jopa samaa vauhtia.

Puun hinnat alkoivat jäädä selvästi palkansaajien yleisen ansiotason kehityksestä Järvisen mukaan 1990-luvun alussa, kun MTK:n ja Metsäteollisuus ry:n edeltäjän Metsäteollisuuden keskusliiton väliset puunhintasopimusten aika alkoi päättyä.

Vuonna 1991 sopimukseen ei päästy lainkaan Suomen syöksyessä lamaan.

Aikaisempaa väljempiä, alueellisia ja yrityskohtaisia sopimuksia hintaodotuksista tehtiin metsäteollisuuden ja metsänomistajajärjestön kesken vielä vuoden 1991 jälkeen vuoteen 1999 asti Kilpailuviraston poikkeusluvilla.

Hetkellinen hintapyrähdys puukaupoissa koettiin sahatavarabuumin ansiosta vuonna 2007, kun kuusi- ja mäntytukkien hintojen nousu ylitti selvästi elinkustannusindeksin eli inflaation.

Aikakauslehtipaperien valmistuksen kulta-aikaa suomalaisessa metsäteollisuudessa elettiin 2000-luvun alkuun asti, mikä näkyi aikakauslehtipapereihin käytetyn kuusikuitupuun hinnan muita puutavaralajeja parempana kehityksenä.

Kymmenen vuotta sitten paperien tuotantomäärät romahtivat, kun useita paperitehtaita suljettiin. Sen jälkeen kuusikuidun ja mäntykuidun hinnat ovat kehittyneet jokseenkin samaa tahtia kyseisten puutavaralajien päätyessä yhä enemmän samaan käyttöön eli sellukattilaan.

Katso ajankohtaiset puun hinnat ja hintakehitys MT Puun hinta -palvelusta

Lue myös:

Metsäyhtiöt takoivat parasta liiketulosta puukuutiota kohti vuosituhannen vaihteessa (MT Plus - tilaajille)

Katso uusin video
Lue lisää

Kantohinnat nousussa, harvennuksetkin käyvät kaupaksi – "Puuta ei ole tarjolla lähellekään teollisuuden tarpeen mukaisesti"

Tukkipula rajoittaa sahatavaran tuotantoa – "Nyt juostaan kelirikkoleimikoiden perässä", Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Tommi Sneck sanoo

Ensimmäinen puukuorma lähti Stora Enson uudelle kartonkikoneelle Oulun tehtaalle – puun tarve kasvaa puoli miljoonaa kuutiometriä vuodessa

Näin torppaat riskit puukaupan maksujen saannissa – todennäköisyys on pieni, mutta kohdalle osuessa ikävä yllätys