Metsä

Venäjän puunvienti laski hieman – Kiinan osuus viennistä kaksi kolmannesta, Suomi toiseksi suurin

Kiinaan viedään läpimitaltaan yli 15-senttimetristä havupuuta. Suomeen tulee Venäjältä pääasiassa koivukuitupuuta.
Suomi oli viime vuonna venäläisen puun toiseksi suurin vientimaa. Suomen osuus Venäjän puunviennistä oli runsas neljännes, yli viisi miljoonaa kuutiometriä.

Venäjältä vietiin teollisuuspuuta viime vuonna ulkomaille 19,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä laski kolme prosenttia edellisvuodesta, Luonnonvarakeskuksen Idän Metsätieto kertoo.

Kuluvalla vuosikymmenellä Venäjän vuosittainen puunvienti on vakiintunut noin 20 miljoonaan kuutiometriin. Viime vuosikymmenen puolivälissä vienti kohosi noin 50 miljoonaan kuutiometriin.

Viime vuonna Venäjältä viedystä puusta 61 prosenttia oli havupuuta.

Kiina oli suurin vientimaa. Sinne päätyi 66 prosenttia Venäjältä viedystä puusta ja 85 prosenttia havupuusta. Pääosa Kiinaan menevästä puusta on läpimitaltaan yli 15-senttimetristä havupuuta.

Suomi oli toiseksi suurin vientimaa ja Suomen osuus viennistä oli 26 prosenttia. Suomeen viedystä teollisuuspuusta pääosa on koivukuitupuuta.

Suomeen tuli eniten teollisuuspuuta Pietarista, 1,5 miljoonaa kuutiometriä, Vologdan alueelta 1,3 miljoonaa kuutiometriä ja Leningradin alueelta miljoona kuutiota sekä Karjalan tasavallasta 0,7 miljoonaa kuutiota. Näiden alueiden osuus määrästä oli noin 90 prosenttia.

Teollisuuspuun lisäksi Venäjältä vietiin 1,8 miljoonaa tonnia haketta, 0,5 miljoonaa tonnia poltto- ja jätepuuta sekä 1,4 miljoonaa tonnia puupellettejä, Idän Metsätieto kertoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puun tuonti jatkoi yhä kasvua – Venäjältä määrästä tuli yli kolme neljännestä

Puuta tuotiin Suomeen tammi–elokuussa kuusi prosenttia viimevuotista enemmän – metsäteollisuustuotteiden vienti laski kolme prosenttia

VR Groupin venäläinen tytäryritys Finnlog toi ensimmäisen tuontipuukuorman Suomeen – uusia vaunuja hankitaan kaikkiaan 300

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI