Metsä

Venäjän puunvienti laski hieman – Kiinan osuus viennistä kaksi kolmannesta, Suomi toiseksi suurin

Kiinaan viedään läpimitaltaan yli 15-senttimetristä havupuuta. Suomeen tulee Venäjältä pääasiassa koivukuitupuuta.
Suomi oli viime vuonna venäläisen puun toiseksi suurin vientimaa. Suomen osuus Venäjän puunviennistä oli runsas neljännes, yli viisi miljoonaa kuutiometriä.

Venäjältä vietiin teollisuuspuuta viime vuonna ulkomaille 19,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä laski kolme prosenttia edellisvuodesta, Luonnonvarakeskuksen Idän Metsätieto kertoo.

Kuluvalla vuosikymmenellä Venäjän vuosittainen puunvienti on vakiintunut noin 20 miljoonaan kuutiometriin. Viime vuosikymmenen puolivälissä vienti kohosi noin 50 miljoonaan kuutiometriin.

Viime vuonna Venäjältä viedystä puusta 61 prosenttia oli havupuuta.

Kiina oli suurin vientimaa. Sinne päätyi 66 prosenttia Venäjältä viedystä puusta ja 85 prosenttia havupuusta. Pääosa Kiinaan menevästä puusta on läpimitaltaan yli 15-senttimetristä havupuuta.

Suomi oli toiseksi suurin vientimaa ja Suomen osuus viennistä oli 26 prosenttia. Suomeen viedystä teollisuuspuusta pääosa on koivukuitupuuta.

Suomeen tuli eniten teollisuuspuuta Pietarista, 1,5 miljoonaa kuutiometriä, Vologdan alueelta 1,3 miljoonaa kuutiometriä ja Leningradin alueelta miljoona kuutiota sekä Karjalan tasavallasta 0,7 miljoonaa kuutiota. Näiden alueiden osuus määrästä oli noin 90 prosenttia.

Teollisuuspuun lisäksi Venäjältä vietiin 1,8 miljoonaa tonnia haketta, 0,5 miljoonaa tonnia poltto- ja jätepuuta sekä 1,4 miljoonaa tonnia puupellettejä, Idän Metsätieto kertoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puun tuonti Suomeen kasvoi tammi–toukokuussa 18 prosenttia

Luke: Metsäsektorin suhdannehuippu ohi – hakkuumäärät vähenevät ja sahatavaran sekä tukkien hinnat alenevat viime vuodesta

Kokkolaan tuotu venäläinen hake sapettaa maakunnan metsänomistajia – "Lähienergiasta puhutaan nätisti, mutta puuta ostetaan Venäjältä asti"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI