Metsä

Metsähallitus: Avohakkuukielto vaikeuttaisi uusien tehdashakkeiden puuhuoltoa

Metsähallituksen tuloksesta yli 80 prosenttia tulee uudistushakkuista.
Jarkko Sirkiä
Luonto- ja ympäristöjärjestöt vastustavat Metsähallituksen avohakkuita.

Luontojärjestöt ovat käynnistäneet kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on Metsähallituksen avohakkuiden lopettaminen. Metsähallituksen mukaan avohakkuista luopuminen vaikeuttaisi merkittävästi uusien tehdashankkeiden puuhuoltoa. Myös Metsähallituksen tuloutus valtiolle uhkaisi romahtaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö perustelevat kampanjaansa avohakkuiden kielteisillä ilmasto- ja vesistövaikutuksilla. Järjestöt listaavat avohakkuiden syyksi myös monien lintujen uhanalaistumisen, mustikan vähenemisen ja retkeilyn vaikeutumisen.

Järjestöjen tavoitteena on kieltää avohakkuut valtion metsissä.

"On hyvä että aiheesta keskustellaan. Paneudumme tähän tarkemmin, kun ehdimme tutustua järjestöjen vaatimuksiin ja niiden perusteisiin", toteaa Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen.

Hyttisen mukaan noin puolet Metsähallituksen 6 miljoonan kuution hakkuukertymästä on uudistushakkuilta peräisin. Yhtiön tuloksesta uudistushakkuut tuovat yli 80 prosenttia. Avohakkuista luopuminen iskisi siten melkoisen loven Metsähallituksen valtiolle tulouttamaan noin 100 miljoonaan euroon.

"Tässä pitää muistaa, että Metsähallituksen talousvaikutuksista puhuttaessa valtiolle tuloutettu euromäärä on vain osa. Kansantalouden kannalta tärkeämpää voi olla se rahamäärä, minkä jaamme työ- ja yrittäjätulona seuduille, missä vaihtoehtoiset tulonlähteet ovat vähissä."

Uudistushakkuiden osuus Metsähallituksen vuosittaisista noin 75 000 hehtaarin hakkuista on 15–20 000 hehtaaria. Uudistushakkuista suurin osa on avohakkuuta. Avohakkuiden ohella Metsähallitus uudistaa metsiä luontaisesti ja käytössä on myös erilaisia erityishakkuita. Niiden osuus uudistusalasta on jopa viidennes.

"Avohakkuista luopuminen vaikeuttaisi merkittävästi metsäteollisuuden uusien investointien puuhuoltoa. Sillä olisi pitkällä tähtäyksellä myös metsien hiilensidontaa laskeva vaikutus."

"Näihin asioihin meidän pitää perehtyä tarkemmin ja varmistaa samalla, että käytämme asioista samoja termejä."

Luontojärjestöjen avohakkuukampanjan kohteena on tällä kertaa Metsähallitus. Sama vaatimus saattaa silti laajeta myös yksityismetsiin. MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola näkee siitä jo nyt merkkejä ilmassa.

"Ympäristöjärjestöjen tavoitteena on avohakkuiden merkittävä vähentäminen. Ne ovat siksi esittäneet metsähoitotoimenpiteisiin naapurikuulemista ja valitusoikeutta metsänkäyttöilmoituksiin."

Kesken avohakkuualan istutusta puhelimeen vastannut Tiirola pitää luontojärjestöjen vaatimusta avohakkuiden kiellosta absurdina. Hänen mukaansa metsänomistajan pitää saada itse päättää, miten metsiään käsittelee.

Avohakkuukiellon vaatiminen on Tiirolan mukaan jäänne taistolaisesta ajattelusta. Hän pelkää sen kääntyvän vastareaktiona jatkuvaa kasvatusta vastaan.

"Järkevämpää olisi keskittyä siihen, että kullekin kohteelle löytyy siihen parhaiten sopiva menetelmä", toteaa Tiirola.

Lue myös:

Luontojärjestöt yrittävät kieltää Metsähallituksen avohakkuut

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaikki retkeilijät eivät tiedä, miten luonnossa pitäisi toimia – tässä vinkit luonnosta nauttimiseen ja sitä kunnioittavaan retkeilyyn

Valtion hakkuiden vähennys iskisi rankimmin pohjoisen sahoihin

Kansalaisaloite maakuntalaista: "Perustuslain mukaan itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla – tätä lakia ei vielä ole"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI