Metsä

Mahtuvatko avohakkuut metropolikaupungin metsiin? – "Voi olla mahdollista, mutta se on luvanvaraista"

Virkistyskäyttö, metsätalous ja maisema-arvot koetetaan sovittaa Espoon kaavoituksessa yhteen.
Markku Vuorikari
Avohakkuut voivat olla mahdollisia, mutta ne on tehtävä lupaehtojen määräämällä tavalla, toteaa Espoon yleiskaavapäällikkö Essi Leino.

Pääkaupunkiseudun Espoo aikoo kaavoituksessaan merkitä nykyisiä maa- ja metsätalousalueita muihin käyttötarkoituksiin, jotta kaupunki pystyy jatkossakin pitämään hakkuut luvanvaraisina.

Espoon pohjois- ja keskiosissa on Metsäkeskuksen tietojen mukaan satoja yksityisiä metsäkiinteistöjä, joita suunniteltu muutos koskee.

MT kysyi Espoon yleiskaavapäälliköltä Essi Leinolta, onko metsätalouden harjoittaminen ja puuntuotanto Espoon kaltaisessa metropolissa realistista elinkeinotoimintaa, ja mahtuvatko tavanomaiset avohakkuut sekä maanmuokkaukset espoolaiseen maisemaan.

"Myös avohakkuita ja maanmuokkausta voi olla mahdollista harjoittaa, mutta se on luvanvaraista ja tulee suorittaa lupaehtojen määräämällä tavalla", Leino vastasi.

Hän korostaa, että kunnan ohjaustarve on keskeistä ja juuri siitä syystä tietyille alueille on asetettu toimenpiderajoitteita. Espoossa myös maa- ja metsätalousalueilla on vilkasta virkistyskäyttöä.

Leinon mukaan kaavaratkaisussa on haluttu kuitenkin turvata metsätalouden harjoittaminen kaupungin pohjoisosissa myös tulevaisuudessa.

Kaavaluonnoksessa virkistyskäyttö, metsätalous ja maisema-arvot on yritetty sovittaa yhteen. Kulttuurihistoriallisesti tärkeitä viljelymaisemia halutaan nimittäin vaalia.

"Metsätalous on monille maataloudesta elinkeinonsa saaville tärkeä tulonlähde ja kaavaratkaisulla halutaan tukea myös maatalouden toimintaedellytyksiä."

Viljelymaisema turvataan parhaiten tukemalla maatalouden ja viljelyn jatkumista alueella, Leino toteaa.

Hän lupaa, että eri tavoitteiden yhteensovittamista jatketaan, kun suunnittelu tarkentuu.

Metsäkeskuksen projektipäällikkö Mika Salmi ei usko, että Espoon tarkoituksena olisi ajaa metsätalous kokonaan pois alueeltaan kaavoituksen keinoin.

"Kyse on enemmän siitä, ettei tiedetä kaikkia seurannaisvaikutuksia", hän kommentoi.

Lue myös:

Hallitus koetti keventää byrokratiaa, Espoo kehitti tavan sen palauttamiseen: Kaupunki ei luovu hakkuiden maisematyöluvista

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lentohäpeästä viljelijähäpeään – keskustelu ilmastovaikutuksista roihahti Ruotsin sosiaalisessa mediassa

Mönkijämyynnissä on menossa kova vuosi – kauppa käy etenkin Etelä-Suomessa

Metsähallitus perustaa kolme 5 000 hehtaarin kokoista jatkuvan kasvatuksen mallialuetta eri puolille Suomea

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI