Metsä

Metsähallitus pyrkii eroon metsureiden lomautuksista: susiseurantaa ja huoltotehtäviä

Metsurit voivat kerryttää vapaita kiireisinä työaikoina, työllistyä talvikuukausina toisen työnantajan palvelukseen tai hyödyntää erilaisia koulutuspolkuja oman osaamisen laajentamiseksi.
Kimmo Haimi
Metsureiden työtehtävät koostuvat pääosin metsänistutuksesta ja erilaisista taimikonhoitotehtävistä, joita tehdään pääasiassa sulan maan aikaan.

Metsähallitus on löytänyt useita toimenpiteitä, joilla voidaan jatkossa välttää metsureiden talviaikaiset lomautukset.

Kiireisinä sesonkiaikoina voi kerryttää vapaita talviajalle. Väliaikainen työskentely Metsähallituksen muissa vastuualueissa tai muissa valtion organisaatioissa on myös mahdollista tietyin edellytyksin, Metsähallitus kertoo tiedotteessa.

Metsureiden ammattitaitoa on viime vuosina hyödynnetty esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen susiseurannoissa.

"Maastossa liikkumisen taito, paikallistuntemus ja monenlaisten työvälineiden ja työturvallisuuden hallinta ovat osaamista, jolla voisi työryhmän kartoituksen mukaan olla kysyntää myös esimerkiksi matkailussa tai erilaisissa huoltotehtävissä."

Metsureita halutaan kannustaa myös oman ammattiosaamisen laajentamiseen.

Parina viime vuonna Metsähallitus Metsätalous Oy on joutunut turvautumaan metsureiden lomautuksiin. Yhtiössä työskentelee 250 metsuria. Metsureiden työtehtävät koostuvat pääosin metsänistutuksesta ja erilaisista taimikonhoitotehtävistä, joille luontevin ajankohta on sulan maan aika. Lumisille talvikuukausille on ollut vaikeaa löytää soveliasta työtä.

Metsähallitus perusti alkuvuodesta työryhmän, jonka tehtävänä oli löytää keinoja edistää metsureiden talviaikaista työllistymistä. Ryhmän työskentelyssä hyödynnettiin myös elykeskusten, te-keskusten, oppilaitosten ja elinkeinoelämän asiantuntemusta.

"Työryhmä on tehnyt erinomaista työtä ja tunnistanut monipuolisen keinovalikoiman, jolla talvityöllisyysongelmaa voidaan taklata", sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen.

"Nyt työryhmän esitykset on pantava ripeästi toimeksi. Toimenpiteiden onnistunut toteutus luo mielestäni hyvät edellytykset sille, että tulevaisuudessa lomautuksiin ei tarvitsisi enää turvautua."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaikki retkeilijät eivät tiedä, miten luonnossa pitäisi toimia – tässä vinkit luonnosta nauttimiseen ja sitä kunnioittavaan retkeilyyn

Valtion hakkuiden vähennys iskisi rankimmin pohjoisen sahoihin

Kalastusrikkeet kasvaneet koko 2010-luvun ajan – metsästyksessä lakia noudatetaan paremmin

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI