Metsä

Neste, UPM, St1 ja Kaidi kiittelevät EU:n neuvottelutulosta – "Kunnianhimo uusiutuvan energian käyttöön on kasvussa"

"Nyt on selkeä näkymä 12 vuoden päähän", Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen sanoo.
Juho Leskinen
Liikenteen päästöt ovat noin neljännes EU:n hiilidioksidipäästöistä, johtaja Stefan Sundman UPM:stä muistuttaa.

Liikenteen biopolttoaineita Suomessa valmistavat Neste, UPM ja St1 ovat pääosin tyytyväisiä Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston kolmikantaneuvottelujen tulokseen uusiutuvan energian direktiivistä (red II).

Johtaja Stefan Sundman UPM:stä pitää hyvänä, että EU-tasolla on nyt sovittu metsätalouden kestävyyskriteereistä bioenergiakäytössä.

"Kriteerit tuovat varmuutta sille, että käytetty bioenergia on kestävästi tuotettua."

Sundman muistuttaa, että liikenteen päästöt ovat noin neljännes EU:n hiilidioksidipäästöistä.

Saavutettu ratkaisu tarjoaa hänen mukaansa vuoteen 2030 saakka ulottuvan tiekartan, missä liikenteen päästöjen vähentäminen on politiikan ytimessä.

"Liikenteessä tarvitaan kaikki keinot käyttöön, koska liikenteen päästöt ovat edelleen kasvussa."

Kehittyneiden biopolttoaineiden erillistä tavoitetta Sundman pitää myönteisenä. Se antaa mahdollisuuden kehittää biopolttoaineliiketoimintaa pitkällä tähtäyksellä.

UPM suunnittelee Kotkaan kapasiteetiltaan 500 000 tonnin eli 500 miljoonan litran biojalostamoa, jonka ympäristövaikutusten arviointi (yva) on menossa.

Nesteen yhteiskuntasuhdejohtajan Ilkka Räsäsen mielestä saavutettu ratkaisu näyttää hyvältä ja osoittaa, että EU ottaa ilmastonmuutoksen tosissaan.

"Kunnianhimo uusiutuvan energian käyttöön on kasvussa."

Tämänhetkisten tietojen perusteella näyttää Räsäsen mukaan siltä, että nykyinen laaja raaka-ainepohja, joka sisältää jätteet ja tähteet sekä vastuullisesti tuotetut kasviöljyt, säilytetään raaka-aineina biopolttoaineiden valmistuksessa.

Ratkaisu vankistaa myös investointisuunnitelmien pohjaa.

"Nyt on selkeä näkymä 12 vuoden päähän, mikä on hyvä asia", Räsänen sanoo.

St1:n ja SOK:n omistaman Neotin vastuullisuusjohtaja Timo Huhtisaari kehuu EU:n kannustavan kehittämään biopolttoaineteknologiaa, jolla voidaan hyödyntää myös hankalampia raaka-ainelähteitä.

Haasteellisena hän pitää sitä, että raaka-ainepohjaa rajoitetaan samalla, kun biopolttoaineiden käyttövelvoitteita lisätään etenkin Pohjoismaissa.

"Se todennäköisesti lisää niukkuutta markkinoilla. Pohjoismaat ottavat uusiutuvan dieselin globaalista tuotannosta jo 50 prosenttia."

Kemiin biojalostamoa suunnittelevan Kaidi Finlandin toimitusjohtajan Carl Haglundin mielestä erityisen ilahduttavaa on, että toisen sukupolven biopolttoaineille on tulossa minimijakeluvelvoite.

"Kaikki viittaa siihen että Eurooppaan on syntymässä edistyksellinen lainsäädäntö uusiutuvalle energialle."

Haglund toteaa, että tässä vaiheessa odotetaan vielä virallisia dokumentteja, jotta päästään tutustumaan tarkemmin yksityiskohtiin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Muistatko ne metsä-äänestykset, jotka jakoivat suomalaismeppien mielipiteet EU-parlamentissa? Näin he äänestivät

Ryhmä ympäristöjärjestöjä valitti puun energiakäytöstä EU-tuomioistuimeen – "Puun poltto energiaksi tuottaa enemmän päästöjä kuin kivihiili"

"Metsät voivat jäädä jalkoihin, koska ne liittyvät useaan eri lainsäädäntöön" – Kestävyys ja hiilinielut johtavat EU:n metsäkeskustelua

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI