Metsä

Metsäkeskus muistuttaa: Kuorellinen puutavara pois metsästä ennen kuin kaarnakuoriaiset laskeutuvat

Lämmin toukokuu on suosinut kirjanpainajan parveilua. Talven tykkylumituhot lisäävät myös riskejä.
Jaana Kankaanpää
Kevät tarjosi suotuisan lämmön kirjanpainajien parveiluun. Maastoon voi jättää vain pieniä määriä puuta lisäämään monimuotoisuutta.

Suomen metsäkeskus muistuttaa, että kuorellinen puutavara tulee kuljettaa metsistä pois ennen keskikesää. Metsänomistajien tulee huolehtia puutavaran korjuusta metsätuholain määräajoissa, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään.

Metsäkeskuksen mukaan kuusia vahingoittavien kirjanpainajakuoriaisten kanta on pienentynyt merkittävästi muutaman vuoden takaisesta huippumäärästä. Lämmin toukokuu on silti suosinut tämän kevään parveilua.

Kevään suotuisat olot enteilevät kannan kasvua ensi vuodeksi, ja myös alkuvuoden poikkeuksellisen laajat tykkylumituhot voivat lisätä metsätuhojen riskiä.

"Metsiin jäänee kesän yli runsaasti tuoreita rungon osia kaarnakuoriaisten pesimispaikoiksi. Tämän seurauksena männyissä viihtyvien hyönteisten populaatio kasvanee näillä alueilla parin lähivuoden aikana", Suomen metsäkeskuksen valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen arvioi tiedotteessa.

Havupuille vahingolliset kaarnakuoriaiset parveilevat keväällä, kun maanpinnan lämpötila nousee noin 20 asteeseen. Parveilun aikana kuoriaiset pesiytyvät tuoreisiin puutavarapinoihin ja heikentyneiden pystypuiden nilakerrokseen. Kesän puolivälin jälkeen uusi kuoriaissukupolvi poistuu puista lähimaastoon.

Uusi hyönteissukupolvi maastoutuu eteläisessä Suomessa aiemmin kuin pohjoisessa Suomessa. Metsätuholaissa onkin säädetty päivämäärät, joihin mennessä puut on kuljetettava pois metsästä ja tienvarsilta eri puolilla Suomea.

Lain mukaan kuuset on kuljetettava pois yli 10 kuutiota hehtaarilla ja männyt 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Metsätuholaki ei koske lehtipuita.

Pieniä puumääriä voi jättää metsään lisäämään metsäluonnon monimuotoisuutta.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Kirjanpainajakannat lievässä kasvussa aiempiin vuosiin verrattuna – kuoriaisia jäi runsaasti pyydyksiin vielä syyskuussa

Tykkylumen vaurioittamissa puissa tikittää hyönteistuhopommi

Suojelualueilta yksityismetsiin leviävä kirjanpainaja on noussut poliittisen keskustelun ytimeen Ruotsissa

Kirjanpainajien toinen sukupolvi ei vielä selviä talvesta Suomessa – Keski-Euroopassa tilanne on toinen ja siksi kanta kasvaa vauhdilla