Metsä

Ruotsin metsäteollisuus imee kuitupuuta korkeilla hinnoilla Suomen länsirannikolta – kauppamäärät kasvussa

Ruotsalaisella teollisuudella on kiinnostusta pitkäaikaisiin kuitupuun ja sahahakkeen ostoihin, ei vain kertaeriin, sahayritys Westas Groupin toimitusjohtaja Pekka Kopra kertoo.
Johannes Tervo
Kuitupuuta Ruotsiin ovat myyneet lähellä satamia sijaitsevat metsänhoitoyhdistykset. Arkistokuva on Kristiinankaupungin Karhusaaren satamasta.

Ruotsin metsäteollisuuden tiukka puunhankinnan tilanne on lisännyt kuitupuun vientiä Suomesta länsinaapuriin tänä vuonna reippaasti.

Puumarkkinoita seuraavan Wood Resource Quarterlyn mukaan havupuun vienti Suomesta Ruotsiin kasvoi tammi–maaliskuussa peräti 88 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta.

Ruotsin puupulan vaikutukset näkyvät Suomen länsirannikolla, missä vientipuusta on saanut parempaa hintaa kuin kotimaasta.

Pohjois-Satakunnassa toimivan Metsänhoitoyhdistys Karhun toiminnanjohtaja Jouni Peltoniemi kertoo, että yhdistys teki ensimmäiset vientikaupat viime kesänä ja sen jälkeen määrät ovat olleet kasvussa.

"Hinta ratkaisee", Peltoniemi perustelee.

Ulkomaankauppa on ollut hänen mukaansa lähes kokonaan kuitupuuta.

Laivoihin on lastattu sekä metsänomistajien hankintapuuta että metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun puuta. Loppuvuoden vientitoimituksista on jo sovittu.

Ruotsin lisäksi puuta on lähtenyt Metsänhoitoyhdistys Karhun alueelta myös Saksaan ja Puolaan. Määriä tai hintoja Peltoniemi ei kerro.

"Vienti on merkittävä osa meidän puukauppaamme ja se on piristänyt markkinoita ja vaikuttanut positiivisesti hintatasoon."

Kaupat on hoitanut vientiagentti, jonka kautta kulkee myös monen muun metsänhoitoyhdistyksen puuta länsirannikolta ulkomaille.

Kuitupuu on jäänyt Pohjois-Satakunnassa Peltoniemen mukaan selvästi jälkeen tukin hintakehityksestä.

"Vuoden alussa kuusitukista maksettiin hieman yli 60 euroa kuutiolta. Nyt siihen tullut reilu 10 euroa lisää. Kuitupuulla hinnan nousu kotimaassa on ollut hyvin pientä."

Suomen suurimpiin itsenäisiin sahayrityksiin kuuluvan Westas Groupin toimitusjohtaja Pekka Kopra kertoo, että keskustelut ruotsalaisten kanssa kuitupuun ja sahahakkeen kaupoista virisivät viime vuoden lopulla.

Ruotsalaiset metsäyhtiöt ovat perinteisesti ostaneet kuitupuuta paljon Baltian maista.

Kopra toteaa, että Baltiassa kuitupuiden hinnat ovat nousseet Suomeen verrattuna 1,5-kertaisiksi. Siksi ruotsalaiset ovat kääntäneet katseensa Pohjanlahden toiselle puolen.

"Kaikki ruotsalaiset toimijat näyttävät hakevan nyt korvaavia raaka-ainelähteitä Baltian puulle."

Ruotsalaisella teollisuudella on Kopran mukaan kiinnostusta pitkäaikaisiin kuitupuun ja sahahakkeen ostoihin, ei vain kertaeriin.

"Tämähän on sahateollisuudelle tietysti hyvä uutinen, kun ala on kärsinyt pitkään korkeasta tukin hinnasta ja halvasta kuitupuusta."

Kotimaisen tukin hinnan nousua Kopra kuvaa touko–kesäkuussa järkyttävän jyrkäksi.

"Meidän näkökulmasta tilanne on nyt vähän rauhoittunut ja meillä on hyvä varantotilanne."

Ruotsissa tiukan puumarkkinatilanteen on arvioitu jatkuvan, kun metsäpalot vaikeuttivat yhtiöiden puunhankintaa entisestään.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström arvioi esitellessään yhtiön puolivuotistulosta, että puunhankinnan haasteiden negatiivinen vaikutus on noin 10 miljoonaa euroa heinä–syyskuussa.

Sundström kertoi Stora Enson lisänneen puun tuontia Irlannista asti.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Westas Groupin Pekka Kopra: Keski-Euroopan metsätuhot aiheuttavat ylitarjontaa kuusisahatavarasta

Stora Enso maksaa puusta Pohjois-Ruotsissa selvästi kilpailijoita enemmän – "Hinta 10–15 prosenttia parempi"

Kaupaksi käyvät nyt etenkin harvennukset – tukki liikkuu kehnommin

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI