Metsä

Kysely: Suomalaiset pitävät metsäteollisuutta talouden selkärankana

Metsäteollisuus saa kiitosta myös ympäristöasioiden hoidosta.
Markku Vuorikari
Metsäteollisuuden arvostus on korkealla.

Tuoreen Metsäteollisuus ry:n teettämän selvityksen mukaan kansa arvostaa metsäteollisuutta etenkin vienti- ja verotulojen tuojana. Suomalaisten mielestä metsäteollisuus hoitaa myös ympäristövastuunsa keskeisistä toimialoista parhaiten.

Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastanneet suomalaiset arvostavat metsäteollisuuden roolia maamme talouden selkärankana. Jopa 85 prosenttia suomalaisista liittää metsäteollisuuteen kuvauksen merkittävä vienti- ja verotulojen turvaaja.

Lähes yhtä moni katsoo metsäteollisuuden tuottavan työtä ja hyvinvointia koko Suomeen.

Suomalaiset luottavat metsäteollisuuden menestyvän myös tulevaisuudessa. Suomalaiset katsovat, että metsäteollisuuden kansantaloudellinen merkitys kasvaa tai vähintäänkin pysyy ennallaan seuraavien kymmenen vuoden aikana.

"Väestö arvostaa metsäteollisuuden taloudellista merkitystä hyvin yksituumaisesti. Tuloksiin ei juuri synny eroja vastaajien iän tai asuinpaikan suhteen", toteaa Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm.

Keskisistä toimialoista metsäteollisuus hoitaa suomalaisten mielestä parhaiten myös ympäristövastuunsa.

Myös metsäteollisuuden maine hyvänä työpaikkana on vahva. Enemmistö arvioi, että metsäteollisuuden yritykset arvostavat työntekijöitään.

"Kokonaisuudessaan mainekyselyn tulokset ovat yllättävän myönteiset. Ja mikä olennaista, kyse ei ole vain mielikuvista, vaan suomalaisilla on hyvät tiedot esimerkiksi metsäteollisuuden roolista viennissä", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Kyselyn vastanneet arvioivat keskimäärin oikein, että metsäteollisuuden osuus viennistä on reilu viidennes. Noin kolmannes vastaajista tiesi metsäsektorin työllistävän 140 000 ihmistä, mutta keskimäärin työllistävän vaikutuksen uskottiin olevan hieman matalampi.

Metsäteollisuuden mainekysely toteutettiin kesäkuussa. Internetkyselyyn vastasi lähes 4 000 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Tulosten virhemarginaali on noin yksi prosenttiyksikkö.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luke: Metsäsektorin suhdannehuippu ohi – hakkuumäärät vähenevät ja sahatavaran sekä tukkien hinnat alenevat viime vuodesta

Kansanedustaja Esko Kiviranta Osuustoiminta-lehdelle: "Meillä on varaa käyttää nykyistä enemmän puuta"

Metsäteollisuuden mukaan hallitusohjelma ei kannusta investointeihin

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI