Metsä

Vapo myy 5 300 hehtaaria metsää Tornatorille – "Sijoittajien kiinnostus jopa nuoriinkin metsiin on ollut positiivinen yllätys"

Vapon tavoitteena on myydä vielä noin 40 000 hehtaaria maa-alueita.
Arkisto
Vapon mukaan metsien lisäksi myös erilaiset kosteikot ovat kiinnostaneet ostajia.

Vapo Oy myy Tornatorille noin 5 300 hehtaaria metsätalousmaata eri puolilta Suomea. Myytäviä tiloja ja määräaloja on noin 90.

Myytävät alueet sisältävät hakkuukypsiä metsiä, harvennusvaiheessa olevia metsäpalstoja ja kasvavia taimikoita. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa, mutta sillä tulee olemaan lievästi positiivinen vaikutus Vapon tulokseen.

Vapo julkisti vajaat vuosi sitten, että se alkaa myydä taseestaan yksittäisillä kaupoilla sellaisia maita, joita se ei itse tarvitse nykyisen tai tulevan liiketoiminnan tarpeisiin. Tuolloin Vapo Oy:llä oli omistuksessaan noin 100 000 hehtaaria maata, josta turvetuotannossa on ollut runsaat 20 000 hehtaaria. Loppuosa maista eli noin 80 000 hehtaaria on erilaista metsätalousmaata sekä turvetuotannon tarpeisiin hankittuja reservimaita.

Vuosi sitten yhtiö asetti tavoitteeksi noin 50 000 hehtaarin myymisen. Myytävät maat ovat nyt tehdyn kaupan kaltaisia kokonaisuuksia, pelloiksi soveltuvia tuotannosta poistuneita alueita, suojeltavia kohteita ja metsästykseen soveltuvia kosteikkoja.

Viime lokakuun jälkeen maita on myyty tämä kauppa mukaan luettuna noin 10 000 hehtaaria.

Vapon toimitusjohtajan Vesa Tempakan mukaan maakaupoilla vapautetaan varoja ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Projekti on edennyt jopa hieman alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin.

”Tiesimme etukäteen, että hyvälle metsälle ja tiettyjen alueiden peltomaalle on markkinoilla kysyntää, mutta kiinnostus erilaisiin kosteikkoihin ja yleensä sijoittajien kiinnostus jopa nuoriinkin metsiin on ollut positiivinen yllätys. Olemme varanneet aikaa koko myyntitavoitteen toteutumiselle vielä kolme vuotta ja uskon, että tuo aika riittää, ellei suhdanteissa tapahdu jotain odottamatonta”, Tempakka sanoo.

Tornator omistaa Suomessa, Virossa ja Romaniassa yhteensä noin 690 000 hehtaaria metsää. Tornator investoi viime vuonna yli 100 miljoonaa euroa metsien ostoon.

Tämä kauppa mukaan lukien yhtiö on tähän mennessä ostanut tänä vuonna noin 15 000 hehtaaria metsää. Pääosa ostoista on 50-100 hehtaarin tiloja yksityisiltä metsänomistajilta.

Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka iloitsee Vapon kanssa tehdystä metsätilakaupasta, sillä se tukee erinomaisesti Tornatorin kasvustrategiaa.

”Aiomme harjoittaa ostetuilla alueilla kestävää metsätaloutta, jatkaa turvetuotannosta poistuneiden alueiden metsittämistä ja myös ennallistaa vaikeimmin metsitettävät suot luonnontilaan. Turvetuotantoa Tornator ei tule harjoittamaan ostamillaan mailla."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tornator teki huipputuloksen puukaupalla

Stora Enso järjestelee Bergvik Skogin metsiä suoraan omistukseensa ja kasvattaa metsäomaisuutensa Ruotsissa 1,4 miljoonaan hehtaariin

Viron puukauppa on kuumentunut, ja avohakkuita vastaan kerätään nimiä kuten Suomessa – "32 euroa kuutio, ja puhutaan leppäpuusta"