Metsä

Puun tuonti Suomeen kasvoi kolmanneksen tammi-kesäkuussa

Metsäteollisuuden vienti kasvoi alkuvuonna 6 prosenttia.
Markku Vuorikari
Suurin osa tuonnista on edelleen koivukuitupuuta.

Metsäteollisuuden tuoma puumäärä paisui 5 miljoonaan kuutioon tammi-kesäkuussa. Kesäkuussa puuta tuotiin 1,02 miljoonaa kuutiometriä. Luonnonvarakeskus Luken mukaan tuontimäärä oli peräti 34 prosenttia suurempi kuin viime vuonna.

Eniten puuta tuotiin Venäjältä, noin 0,7 miljoonaa kuutiota. Seuraavina tulivat Viro ja Latvia.

Metsäteollisuus maksoi havutukista rajalle tuotuna noin 60 euroa kuutiolta. Havukuitupuun tuontihinta oli 56–57 euroa kuutiolta. Viime vuodesta mäntykuitupuu kallistui 16 prosenttia.

Eniten tuotiin koivukuitupuuta. Sen hinta rajalla oli 46 euroa kuutiolta. Viime vuonna koivukuitupuu maksoi 34 euroa kuutiolta.

Metsäteollisuuden vienti veti hyvin alkuvuonna. Viennin arvo nousi 6,59 miljardiin euroon. Viime vuodesta viennin arvo kasvoi kuusi prosenttia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luke: Metsäsektorin suhdannehuippu ohi – hakkuumäärät vähenevät ja sahatavaran sekä tukkien hinnat alenevat viime vuodesta

Kokkolaan tuotu venäläinen hake sapettaa maakunnan metsänomistajia – "Lähienergiasta puhutaan nätisti, mutta puuta ostetaan Venäjältä asti"

Puun tuonti kasvoi liki kolmanneksen alkuvuonna

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI