Metsä

MTK: Viljelijät ja metsänomistajat ovat mukana ilmastotalkoissa – "Mitä parempi sato, sen enemmän hiiltä sitoutuu maahan"

MTK:n ympäristöjohtaja listaa keinoja maatalouden päästöjen vähentämiseksi.
Pekka Fali
MTK:n mukaan peltojen kasvukuntoa voidaan parantaa, jolloin ne sitovat enemmän hiiltä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ilmoittaa, että viljelijät ja puuntuottajat ovat mukana kasvihuonekaasupäästöjen ja niiden sidonnan tasapainottamisessa. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n maanantaina julkaisemasta raportista selvisi, että hiiltä on sidottava metsiin ja maaperään maailmanlaajuisesti paljon nykyistä enemmän, jotta maapallon lämpeneminen pysähtyy 1,5 asteeseen.

MTK:n ympäristöjohtajan Liisa Pietolan mukaan maa- ja metsätaloudessa on mahdollisuus tuottaa lisää hiilensidontaa.

"Maa- ja metsätalous ovat ne sektorit, jotka sitovat hiiltä. Meillä on paljon sidontapotentiaalia. Metsiemme kasvua voidaan lisätä ja peltojen kasvukuntoa parantaa. Mitä parempi sato on, sitä suurempi on kasvien juurten kasvu ja sitä paremmin samalla hiiltä sitoutuu maahan. Pitää ymmärtää, että hiilivarasto on maassa mutta myös esimerkiksi puurakentamisessa ja kiertävissä kuiduissa."

Maatiloilla keskitytään myös lisäämään energiaomavaraisuutta muun muassa biokaasulla ja aurinkoenergialla.

"Esimerkiksi viljaa pyritään kuivaamaan enenevissä määrin hakkeella. Täsmäviljelytekniikalla ja resurssitehokkuutta parantamalla saadaan vähennettyä maatalouden päästöjä energiaomavaraisuuden ohella. Maatalouden sivuvirrat on puolestaan yksi hyvä esimerkki, miten kiertotalouden eteneminen loisi Suomessa uusia avauksia maatalouteen ja päästöjen vähentämiseen", Pietola valottaa keinovalikoimaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luken tutkija virheellisistä hiilinielulaskennoista: Yliarvioimme päätehakkuualojen määrän – laskemme vertailutason uudelleen

Luonnonsuojeluliiton ja Luonnonvarakeskuksen nokkapokka jatkuu EU:n hiilinielulaskennoista – "Vastuu ei voi olla vain yhdellä tutkimuslaitoksella"

Ilmasto- ja ympäristö- ahdistus uhkaa maaseutua

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI