Metsä

Puukaupan ehtii vielä ajoittaa huippuun, vauhti tasoittuu ensi vuonna

Luken mukaan metsäteollisuuden puuntarve on niin kova, että myös puuntuonti kasvaa tänä vuonna neljänneksellä.
Jarmo Palokallio
Vanhat hakkuuennätykset paukkuvat tänä vuonna. Ensi vuonna tahti tasaantuu.

Metsäalalla eletään suhdannehuippua, puukaupassa ja hakkuissa rikotaan ennätyksiä ja metsäteollisuuden vienti vetää vauhdilla. Ensi vuonna vauhti tasaantuu, mutta mitään romahdusta ei silti ole näkyvissä, ennustaa Luonnonvarakeskus (Luke).

Luken mukaan metsäteollisuuden tuotanto- ja vientimäärät kasvavat tänä vuonna, hakkuissa rikotaan vanhat ennätykset ja kantorahatulotkin nousevat kaikkien aikojen toiseksi korkeimmalle. Vain poikkeuksellinen vuosi 2007 jää reaalisesti mitatuissa kantorahatuloissa tämän vuoden edelle.

Puun kantohintojen nousua mitataan tänä vuonna kaksinumeroisilla luvuilla. Tutkija Jussi Leppänen myöntää, että sitä ei ollut nähtävissä vielä edellistä ennustetta laadittaessa.

Kantohintoja on kirittänyt metsäteollisuuden tuotteiden hyvä kysyntä, investoinnit ja puunkäytön lisäys.

Kotimaan hakkuut nousevat tänä vuonna yhdeksän prosenttia 68,3 miljoonaan kuutiometriin. Samaan aikaan teollisuus on lisännyt puuntuontia. Se nousee tänä vuonna 26 prosenttia, yli 10 miljoonaan kuutioon.

Metsähakkeenkin osalta tulevaisuus näyttää aiempaa paremmalta. Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet lähes kolminkertaisiksi viimeisen vuoden aikana, mikä parantaa metsähakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä lämmöntuotannossa.

Suhdannehuippua odottaneen metsänomistajan hetki on nyt käsillä. Leppäsen mukaan puumarkkinat ovat nyt suhdannehuipulla ja jo ensi vuonna talouskasvun heikkeneminen tasoittaa puun hintojen nousua ja hakkuiden kasvua.

Leppänen ennustaa, että puun kantohintojen nousu käytännössä pysähtyy ensi vuonna ja hinnat voivat kääntyä jopa laskuun vuoden lopulla.

Kasvuvauhdin tasaantuminen koskee myös metsäteollisuutta. Erikoistutkija Matleena Kniivilän mukaan edessä ei silti ole dramaattisia muutoksia.

Esimerkiksi sellun vientihinta nousee tänä vuonna lähes viidenneksen viime vuotta korkeammaksi. Tuotantoa on kuitenkin vaikea enää kasvattaa, koska tehtaat ovat täyskäytössä.

Myös paperin tuotanto ja vienti ovat kasvaneet tänä vuonna. Paperin hintakin on noussut, mutta pitkällä tähtäyksellä paperin näkymät ovat laskevat.

Yksi tekijä suomalaisen paperin hyvän menestyksen takana on tänä vuonna ollut puun hyvä saatavuus. Se on parantanut myös kartonkitehtaiden kilpailukykyä esimerkiksi Ruotsiin verrattuna.

"Lopputuotteiden myönteisen kysyntä- ja hintakehityksen ansiosta massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus kohenee tänä vuonna huipputasolle ja pysynee ensi vuonnakin hyvänä", Kniivilä ennustaa.

Sahatavaran vienti Kiinaan on notkahtanut, mutta Pohjois-Afrikka on vastaavasti noussut takaisin jaloilleen. Ensi vuonna sahaus ja sahatavaravienti kasvavat maltillisesti.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Stora Enso maksaa puusta Pohjois-Ruotsissa selvästi kilpailijoita enemmän – "Hinta 10–15 prosenttia parempi"

Kaupaksi käyvät nyt etenkin harvennukset – tukki liikkuu kehnommin

Tiesitkö tätä: Tomaattikilon vesijalanjälki on 91 kertaa suurempi Espanjassa kuin Suomessa – tuore tutkimus alleviivaa kotimaisen tuotannon kestävyyttä

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI