Metsä

Sellulla huipputuloksia tekevät metsäyhtiöt suunnittelevat miljardien eurojen investointeja

Viime vuoden elokuussa käynnistynyt Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas ei olisi voinut valmistua parempaan aikaan.
Sami Karppinen
Metsä Group tutkii mahdollisuutta rakentaa Kemiin vastaavanlainen biotuotejätti kuin Äänekoskelle valmistui viime vuonna.

Kolme suurta suomalaista metsäyhtiötä UPM, Stora Enso ja Metsä Group tekivät tammi–syyskuussa erinomaiset tulokset.

Kannattavuusvertailussa niukasti ykkönen oli Metsä Group, jonka liiketulosprosentti kohosi 14,9:ään ja sijoitetun pääoman tuotto 17,1 prosenttiin.

Eniten tulostaan paransivat yhtiöiden sellutehtaat, kun jo vuoden alussa huipputasolla ollut sellun hinta jatkoi nousuaan.

Pitkäkuituisen havupuusellun hinta oli tämän vuoden tammi–syyskuussa kolmanneksen korkeampi kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla. Euroopassa havusellutonni kallistui tammikuun alun 1 023 dollarista syyskuun lopun 1 230 dollariin.

Viime vuoden elokuussa käynnistynyt Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas ei olisi voinut valmistua parempaan ajankohtaan.

Myös muiden tuotteiden kuin sellun tulokset paranivat.

Pitkään jatkuneen painopaperien ylituotannon jälkeen tarjonta vastaa nyt kysyntää, ja tuottajat ovat onnistuneet nostamaan hintoja.

Euroopassa painopaperien kapasiteettia on vähennetty vuoden 2013 noin 45 miljoonasta tonnista noin 38 miljoonaan tonniin. Stora Enson osuus vähennyksestä on noin kaksi miljoonaa tonnia.

Kehityksen odotetaan jatkuvan samanlaisena: kysyntä laskee ja koneita suljetaan tai muutetaan tuottamaan esimerkiksi pakkauskartonkeja tai erikoispapereita.

Kaikkien kolmen metsäyhtiön taseet ovat vahvat.

Myös Metsä Group on saanut nostettua omavaraisuusasteensa selvästi yli 50 prosenttiin, vaikka yhtiöllä on takana yli miljardin euron investointi biotuotetehtaaseen Äänekoskelle.

UPM on täysin velaton yhtiö.

Suurin investointi on suunnitteilla UPM:llä, jonka odotetaan tekevän päätöksen Uruguayhin rakennettavasta noin kaksi miljardia euroa maksavasta eukalyptussellutehtaasta mahdollisesti jo ennen ensi juhannusta. Tehtaasta tulisi kahden miljoonan tonnin kapasiteetilla maailman suurin.

UPM hakee kasvua sellun ja pakkauksiin käytettävien tarrapaperien lisäksi myös biopolttonesteistä ja biokemikaaleista. Kotkaan yhtiö suunnittelee biojalostamoa, jonka kustannusarvio olisi miljardiluokkaa. Saksaan UPM kaavailee lajissaan ensimmäistä biokemikaalitehdasta.

Stora Enso aikoo kasvaa ja parantaa tulostaan lähivuosina pakkaustuotteissa kuten nestepakkauskartongeissa ja aaltopahveissa.

Yhtiö valmistaa Oulussa tällä hetkellä päällystettyä hienopaperia kahdella koneella yhteensä noin miljoona tonnia vuodessa. Koneet aiotaan muuttaa pakkauskartonkikoneiksi ja rakentaa tehdasalueelle ctmp-­massaa tuottava tehdas.

Jos kustannuksiltaan noin 700 miljoonan euron hanke toteutuu, Stora Enson havukuitupuun käyttö Oulussa kasvaa yli miljoona kuutiometriä.

Stora Enson sellutehtaat Suomessa ja Ruotsissa keskittyvät erikoistuotteisiin: Uimaharju tekstiileissä käytettävään liukoselluun, Sunila ligniiniin, jolla korvataan erilaisia fossiilisia tuotteita ja Skutskär Ruotsissa hygieniatuotteissa käytettävään revinnäismassaan.

Stora Enso on metsäyhtiöistä maailman suurin metsänomistaja reippaasti yli kolmen miljardin euron metsäomaisuudella. Se aikoo hankkia lisää metsiä hallintaansa. Osakkuusyhtiöstään Bergvik Skogista Stora Enso on siirtämässä 1,1 miljoonaa hehtaaria suoraan omistukseensa Ruotsissa.

Metsien omistamisen strategiassa Stora Enso on tehnyt täyskäännöksen vuosituhannen vaihteesta. Kaksi vuosikymmentä sitten yhtiö halusi eroon alhaisen pääoman tuoton metsäomaisuudesta ja myi metsänsä Bergvik Skogille ja Suomessa Tornatorille.

Metsä Groupin Äänekosken jätti on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

Nyt Metsä Group tutkii samanlaisen biotuotetehtaan rakentamista Kemiin.

Yli miljardin euron arvoisen investoinnin toteutuessa puuntarve Kemissä kasvaisi noin kolme miljoonaa kuutiometriä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ruotsalaisyhtiön tuloskunto ei petä – SCA porskuttaa kärjessä, IP tulee hännillä

Luken erikoistutkija Heli Viiri siirtyy UPM:n metsänhoidon kehityspäälliköksi

Pehmopaperiyhtiö Metsä Tissue kirjaa 107 miljoonan euron arvonalentumisen ja kuluvarauksen – vaikutus Metsä Groupin omavaraisuusasteeseen vähäinen

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI