Metsä

Sirpa Pietikäinen: Suomen kesähakkuut rikkovat EU-oikeutta

Lintudirektiivi kieltää lintujen tahallisen häirinnän erityisesti niiden lisääntymisaikana.
Kari Salonen
"Mielestäni Suomessa omaksuttu tulkintalinja on EU:n lintudirektiivin velvoitteiden näkökulmasta kyseenalainen", europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kirjoittaa.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kritisoi hakkuita Uuden Suomen blogissaan.

Viranomaiset ovat Pietikäisen mukaan Suomessa omaksuneet tulkinnan, jonka mukaan lintudirektiivi ja luonnonsuojelulaki eivät rajoita talousmetsien kesähakkuita. Tulkinta perustuu ajatukseen siitä, etteivät hakkuut ole lintujen tahallista häirintää.

Pietikäinen huomauttaa kirjoituksessaan, että Euroopan komissio pitää Suomessa omaksuttua tulkintaa EU-oikeuden vastaisena. Komission kanta ilmenee sen Pietikäisen tekemään kirjalliseen kysymykseen antamasta vastauksesta.

"Mielestäni Suomessa omaksuttu tulkintalinja on EU:n lintudirektiivin velvoitteiden näkökulmasta kyseenalainen. Suomessa lintudirektiivi on pantu täytäntöön luonnonsuojelulailla, jonka 39. pykälässä kielletään rauhoitettujen lintujen tahallinen häirintä, erityisesti niiden lisääntymisaikana", europarlamentaarikko kirjoittaa.

Lintudirektiivin viidennen artiklan mukaan lintujen tahallinen häirintä erityisesti lisääntymis- ja jälkeläisten kasvatusaikana on kielletty, jos häirintä vaikuttaisi merkittävästi direktiivin tavoitteisiin.

"Vaikka hakkuista aiheutuvat häiriöt eivät välttämättä aina ole merkittäviä, komission mukaan näin voi kuitenkin olla hakkuiden intensiteetin, laajuuden tai paikallisten olosuhteiden vuoksi", Pietikäinen kirjoittaa.

Komissio toteaa vastauksessaan, että yleinen tulkinta, jonka mukaan talousmetsien hakkuut lintujen pesintäaikana eivät ole tahallista häirintää, ei ole lintudirektiivin mukainen.

Pietikäinen pitää huolestuttavana sitä, että maamme hallitus ei ole kovin tehokkaasti edistänyt luonnonsuojelua.

"Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on aikamme suurimpia uhkia ilmastonmuutoksen ohella", hän huomauttaa.

Pietikäisen koko blogikirjoituksen pääset lukemaan tästä.

Katso uusin video
Lue lisää

Komissio vakuuttaa EU:n ostaneen niin paljon koronarokoteannoksia kuin vain oli mahdollista

Omaisuudensuoja on perustuslaissa

Euroopan lääkevirasto puoltaa Modernan koronarokotteen käyttöönottoa, komissio ilmoitti työskentelevänsä nopeasti rokotteen hyväksymiseksi EU:ssa

Meppi Pietikäinen jätti komissiolle kirjallisen kysymyksen Haapajärvelle neljän suden tappamiseksi myönnetystä poikkeusluvasta