POSTIN LAKKO: MT:n artikkelit ja näköislehti nyt kaikkien luettavissa ilmaiseksi – näköislehteen pääset tästä
Metsä

Väitös: Talousmetsistä saataisiin enemmän hyötyjä, jos niitä hoidettaisiin luonnonmetsiä jäljitellen

Säästöpuut ja kulotus ovat tärkeimpiä keinoja, joilla talouskäytössä olevissa metsissä voidaan jäljitellä luonnontilaisen metsän kehitystä.
Timo Aalto
Säästöpuut ja kulotus ovat tärkeimpiä keinoja, joilla talouskäytössä olevissa metsissä voidaan jäljitellä luonnontilaisen metsän kehitystä.

Itä-Suomen yliopistoon tehdyssä metsätieteen väitöstutkimuksessa on selvinnyt, että metsistä saataisiin enemmän hyötyjä, jos metsän hakkuissa jäljiteltäisiin luontaisten metsien kehityskulkua nykyistä paremmin.

Väitöstutkimuksessa todetaan, että avohakkuiden yhteydessä jätettävä säästöpuusto ja hakkuun jälkeen tehtävä metsänpohjan ja säästöpuiden kulotus auttavat ylläpitämään metsien kykyä tarjota erilaisia ekosysteemipalveluita monipuolisesti.

Säästöpuut ja kulotus ovat tärkeimpiä keinoja, joilla talouskäytössä olevissa metsissä voidaan jäljitellä luonnontilaisen metsän kehitystä. Hyödyt havaitaan metsien tärkeiden varpujen – mustikan ja puolukan – pölytyksessä ja marjasadossa, pölyttäjähyönteisten monimuotoisuudessa, sekä tuholaisia torjuvien loishyönteisten määrissä.

"Aiemmin säästöpuiden ja kulotuksen katsottiin turvaavan etenkin monimuotoisuutta, mutta tutkimuksemme osoittavat nyt ensimmäistä kertaa, että niillä on tärkeä merkitys myös metsien toiminnan ja ekosysteemipalveluiden ylläpitämisessä. Siksi niiden merkitys on tärkeää myös metsien monikäytön turvaamisessa", väitöskirjan tekijä, tutkija Antonio Rodríguez toteaa Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

Rodríguez huomauttaa, että monesti metsien käyttöä ja käytön kestävyyttä arvioidaan ensi sijassa puuntuotannon näkökulmasta. Puuntuotannon painottaminen johtaa hänen mukaansa rakenteellisesti yksipuolisiin metsiin, joissa metsän tarjoamien hyötyjen ja ekosysteemipalveluiden rooli jää vähemmälle huomiolle. Tällöin metsien monimuotoisuutta ei pystytä riittävästi turvaamaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Väitöstutkimus: maailma ei pelastu pelkästään ostamalla vihreästi ja kuluttajia syyllistämällä

Väitöstutkimus: Suomalaisten ruokasienten maut ja hajut eroavat toisistaan merkittävästi – Suppilovahveron haju muistuttaa metsää ja kantarelli on porkkanamainen

Luulitko, että punkkeja ei esiinny kaupunkialueilla? Tutkimus osoittaa luulosi vääräksi ja paljastaa, että citypunkit ovat myös vaarallisempia

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI