Metsä

Hallinto-oikeus kumosi Karkkilan vaatimuksen maisematyöluvasta

Valituksen tehnyt Finsilva näkee päätöksessä ennakkotapauksen luonnetta.
Kimmo Haimi
Maisematyölupaa voidaan vaatia myös vanhojen yleiskaavojen maa- ja metsätalouskäyttöön varatuille alueille. Kuvassa syksyllä Klaukkalassa hakattu maisematyölupakohde.

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Karkkilan kaupungin vaatimuksen maisematyöluvasta. Oikeus palautti asian Karkkilan kaupungin rakennustarkastajan käsiteltäväksi.

Karkkila vaati maisematyölupaa kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi merkityn alueen hakkuista. Asiasta valitti Finsilva Oyj.

Finsilvan mukaan kuntien kirjavat käytännöt ovat metsäalalle suuri ongelma, sillä lupaprosessit ovat metsänomistajille raskaita ja kalliita. Epäselvien kaavamääräysten vuoksi viranomaisten voi olla vaikea tehdä päätöstä esimerkiksi maisematyöluvasta.

"Toivomme maisematyölupiin selkeyttä, sillä tällä hetkellä metsänomistaja on usein riippuvainen kunnan viranomaisen tulkinnasta. Etenkään pienet metsänomistajat eivät tunne byrokratiaviidakkoa, koska he tekevät hakkuita harvoin", toteaa Finsilvan toimitusjohtaja Harri Viitaniemi.

Hallinto-oikeuden päätös palauttaa Karkkilan vaatimuksen maisematyöluvasta uuteen valmisteluun. Finsilvan ja Metsä Groupin mukaan hallinto-oikeuden ratkaisussa on kyse yksittäistä maisematyölupaa suuremmista asioista.

"Tämä ei ole vain yksittäistapaus, vaan tällä on suuri merkitys kuntien päätöksentekoon ja kaavoitukseen. Juuri siksi lähdimme hakemaan tällaista päätöstä, kun sitä ei ole kukaan muu tehnyt", toteaa maankäytönasiantuntija Jukka Suhonen Metsä Groupista.

Suhosen mukaan metsien käsittelyä ohjataan metsälailla, ja lakia valvova viranomainen on metsäkeskus. Kaikista hakkuista ilmoitetaan Metsäkeskukselle etukäteen metsänkäyttöilmoituksella.

"Jos hakkuusuunnitelma on ristiriidassa esimerkiksi luontoarvojen turvaamisen kanssa, viranomainen reagoi. Siksi metsien käytön ohjaaminen maankäyttö- ja rakennuslailla on perusteetonta asemakaavan ulkopuolella", sanoo Suhonen.

MTK muistuttaa, että maisematyölupavaatimus vaikeuttaa myös puukauppoja. Yhtiöt eivät lähde ostamaan puita maisematyölupakohteilta, jos ne saavat samat puut muualta helpommalla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Mahtuvatko avohakkuut metropolikaupungin metsiin? – "Voi olla mahdollista, mutta se on luvanvaraista"

Hallitus koetti keventää byrokratiaa, Espoo kehitti tavan sen palauttamiseen: Kaupunki ei luovu hakkuiden maisematyöluvista

UPM pahoittelee virkistysalueen hakkaamista: "Inhimillinen erehdys" – Mikkeli teki poliisikantelun

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI