Metsäneuvosto asettaa puuston kasvutavoitteen 115 miljoonaan kuutiometriin - Metsä - Maaseudun Tulevaisuus
Metsä

Metsäneuvosto asettaa puuston kasvutavoitteen 115 miljoonaan kuutiometriin

Hakkuutavoite pysyy 80 miljoonassa kuutiossa.
Jarmo Palokallio
Kansallisen metsästrategian takana on laaja sidosryhmäyhteistyö ja useat kuulemiskierrokset.

Metsäneuvosto on hyväksynyt uudistetun Kansallisen metsästrategian. Sen mukainen puuston kasvutavoite on 115 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2025 mennessä.

Talousmetsien kasvutavoiteeksi metsäneuvosto asettaa 110 miljoonaa kuutiometriä. Kunnianhimoiset kasvutavoitteet tukevat metsäneuvoston mukaan ilmastotavoitteita ja luovat samalla mahdollisuuksia puuvarojen käytölle.

Metsien hakkuutavoitteen metsäneuvosto pitää 80 miljoonassa kuutiometrissä vuodessa metsien kiihtyvästä kasvusta huolimatta ennallaan.

Kansallisen metsästrategian takana on laaja sidosryhmäyhteistyö ja useat kuulemiskierrokset. Ensi vuoden alussa strategia esitellään valtioneuvostolle, minkä jälkeen se julkaistaan valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen korostaa metsästrategian tärkeyttä. Se antaa hyvän pohjan seuraavaan hallitusohjelmaan.

Metsäneuvosto on valtioneuvoston asettama elin, jonka tehtävänä on tukea maa- ja metsätalousministeriötä laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä.

Lue lisää

Metsäneuvosto koolle vastavetona ympäristöministeriön elvytystyöryhmälle – MTK:n Hakkarainen: "Metsäsektori on avainroolissa taloudellisesta taantumasta noustaessa"

Metsäneuvostojen puheenjohtajat kannustavat metsien ilmastoviisaaseen hoitoon

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä johtaa uutta metsäneuvostoa – "Suomen kansallisen metsäpolitiikan tärkein keskustelualusta"

Metsäneuvosto vaatii lisää rahaa Metso-ohjelmaan