Metsä

Sahatavaran vientinäkymä on samea – suhdannehuippu taittui ja hinnat painuivat laskuun loppuvuonna

Varastot ovat kasvaneet eikä se lupaa kovin hyvää, Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Kopra sanoo.
Pasi Leino
Jos sahatavaran hinnat jatkavat laskua, sahayritysten kyky maksaa puusta on tänä vuonna viime vuotta heikompi, Westas Groupin toimitusjohtaja Pekka Kopra sanoo.

Suomesta ulkomaille myydyn sahatavaran hinnat olivat lokakuussa 10 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Vuoden lopulla vientihinnat olivat kuitenkin laskussa.

Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja, Westas Groupin toimitusjohtaja Pekka Kopra sanoo suhdanteen taittuneen nopeasti ja sahatavaran varastojen kasvaneen viime syksyn aikana.

"Varastotilanne on yleensä ennustanut parhaiten tulevaa aikaa eikä se lupaa nyt kovin hyvää."

Sahatavaran vientimäärä jäi viime vuonna pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Viimeisimmät Tullin luvut ovat lokakuulta.

Tammi–lokakuussa sahatavaraa lähti ulkomaille kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Suurin muutos tapahtui kaupoissa Kiinaan. Vuonna 2017 Suomesta Kiinaan vietiin sahatavaraa 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuoden määrä jää arvioiden mukaan noin miljoonaan kuutiometriin.

"Noin 700 000 kuutiota on pitänyt sijoittaa muualle tai jättää sahaamatta", Kopra sanoo.

Kiinassa menetetyille kaupoille onnistuttiin hänen mukaansa löytämään kohtuullisen hyvin korvaavia kohteita Euroopasta, missä kysyntä oli viime vuoden alkupuolella vielä hyvä. Loppuvuonna kysynnän hiipumisesta alkoi näkyä merkkejä myös Euroopassa.

"Näkymä on nyt samea", Kopra pohtii alkanutta vuotta.

Vilkastuneen kotimaan kaupan ansiosta sahatavaran tuotantomäärä kasvoi tammi–marraskuussa yhden prosentin edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Tämän vuoden määrien kehitystä on Kopran mukaan vielä epävarmaa arvioida.

"Voisi kuvitella, että tukkoisempi vientitilanne vaikuttaa tuotantomäärään. Mikä tilanne on keväällä huhti–toukokuussa, ei osaa sanoa."

Sahurien murheena on ollut tukin hinnan nousu, joka ei pysähtynyt, vaikka sahatavaran vientihinnat alkoivat heiketä.

Kopra kummeksuu viime vuoden puukaupan ja hakkuiden lukuja verrattuna sahateollisuuden tuotantomäärään. Lukujen perusteella voi kysyä, onko tukkeja mennyt myös kuiduttavalle teollisuudelle eli lähinnä sellutehtaille.

Metsäteollisuus ry:n kerääminen tilastojen mukaan järjestön jäsenet ostivat puuta yksityismetsistä viime vuonna noin 23 prosenttia edellisvuotista enemmän.

Hakkuista Luonnonvarakeskuksen viimeisin tieto on lokakuulta: tammi–lokakuussa puuta hakattiin yhdeksän prosenttia edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän.

Hakattu tukkimäärä kasvoi kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana liki kaksi miljoonaa kuutiometriä edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Sahatavaran tuotanto lisääntyi alustavan arvion mukaan viime vuonna vain yhden prosentin, tukkimääräksi muutettuna noin 0,2 miljoonaa kuutiometriä.

"Tukkien käyttö sahoilla ei ole juurikaan lisääntynyt eikä tukkien vienti ole sanottavasti kasvanut. Sahoilla ei myöskään ole ollut tukeista ylitarjontaa, joka olisi laskenut tukkien hintaa", Kopra pohtii hakatun ja sahatun tukkimäärän suhdetta.

Viime vuonna sahayritykset tekivät keskimäärin parempaa tulosta kuin vuotta aiemmin.

Jos sahatavaran hinnat jatkavat laskua, sahateollisuudella on edessä tilanne, jossa kalliilla hinnalla ostetuista tukeista tehtyä sahatavaraa pitää myydä laskevin hinnoin.

Se tarkoittaa Kopran mukaan väistämättä sitä, että sahayritysten kyky maksaa puusta on tänä vuonna viime vuotta heikompi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puunjalostus metsien keskellä on viisasta alue- ja ilmastopolitiikkaa

Teollisuusliitto: Perusteet Kiteen sahan sulkemiselle ontuvat

Westas Groupin Pekka Kopra: Keski-Euroopan metsätuhot aiheuttavat ylitarjontaa kuusisahatavarasta

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI