Metsä

Elykeskus: Stora Enson paperikoneiden muuttaminen kartonkikoneiksi Oulussa vähentäisi päästöjä ympäristöön – liikenteen lisääntyminen haittana

Hajuhaitat ja kemiallinen hapenkulutus pienenisivät, klooripäästöt vesistöön lakkaisivat, jos 700 miljoonaan euron investointi Ouluun toteutuu.
Kai Tirkkonen
Puunkuljetusten aiheuttaman liikenteen lisääntymisen arvioidaan olevan kielteisin vaikutus ympäristöön, jos Stora Enson suunnittelema investointi Ouluun toteutuu.

Pohjois-Pohjanmaan elykeskus on saanut valmiiksi lausuntonsa ympäristövaikutusten arvioinnista (yva), joka koskee Stora Enson suunnitelmaa muuttaa Oulussa hienopaperikoneet valmistamaan pakkauskartonkeja.

Pääosa Stora Enson Oulun tehtaiden vaikutuksista ympäristöön lievenisi, jos investointihanke toteutuu, ylitarkastaja Juha Kangaskokko Pohjois-Pohjanmaan elykeskuksesta sanoo.

Elykeskuksen niin sanotusta perustellusta päätelmästä selviää, että melu- ja hajuhaittojen kannalta tilanne paranisi ja vesistöjen rasitus kevenisi.

"Kemiallinen hapenkulutus pienenisi 25 tonnista 15 tonniin vuorokaudessa, mikä olisi aika merkittävä pudotus vesistöpäästöissä", Kangaskokko toteaa.

Stora Enso luopuisi Oulussa sellutehtaalla valkaisuprosessista, kun tehdas tuottaisi valkaistun massan sijasta ruskeaa massaa.

"Klooriyhdiste jäisi jätevesistä pois, millä olisi positiivinen vaikutus vesistöihin."

Liikenteen lisääntyminen olisi Kangaskokon mukaan investoinnin kielteisin vaikutus.

Puunkäytön arvioidaan nousevan noin 1,1 miljoonaa kuutiometriä vuodessa: runsaasta kahdesta miljoonasta noin 3,4 miljoonaan kuutiometriin. Liikenteen arvioidaan kasvavan samassa suhteessa.

Seuraavaksi Stora Enson on määrä jättää hankkeesta ympäristölupahakemus Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Päällystettyä hienopaperia tehdään Oulussa nyt kahdella koneella yhteensä noin miljoona tonnia vuodessa.

Kapasiteetillaan Oulun tehdas on lajissaan Euroopan suurin.

Jos päällystetyn hienopaperin valmistus loppuu Oulussa, loppuu se Stora Ensossa kokonaan. Samalla Euroopan markkinoilta häviäisi peräti runsas viidennes päällystetyn hienopaperin nykyisistä toimitusmääristä.

Kaavailtu investointi maksaisi noin 700 miljoonaa euroa. Se sisältäisi kapasiteetiltaan 450 000 ja 400 000 tonnin koneet, jotka tekisivät ruskea­pohjaista kuluttajapakkaus­kartonkia ja aaltopahvin pintakerrosta kraftlaineria.

Ouluun rakennettaisiin myös kemihierrettä (ctmp) valmistava tehdas. Toimintaa jatkaisi 360 000 tonnin havusellutehdas.

Stora Enso on aiemmin kertonut, että mahdollinen investointipäätös tehdään aikaisintaan tämän vuoden alkupuolella.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Stora Enso maksaa puusta Pohjois-Ruotsissa selvästi kilpailijoita enemmän – "Hinta 10–15 prosenttia parempi"

Stora Enson metsäomaisuus kasvaa Ruotsissa 1,4 miljoonaan hehtaariin – Bergvik Skogin järjestelyt saatu päätökseen

Stora Enson investointi Ouluun varmistui ja pakkauskartongin tuotanto alkaa ensi vuonna – työt loppuvat 365 ihmiseltä paperin valmistuksen päättyessä

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI