Metsä

Metsänomistajille maksettiin viime vuonna 50 miljoonaa euroa kemeratukea

Kemeratukia jäi käyttämättä seitsemän miljoonaa euroa. Ympäristötuen käyttö kasvoi edellisvuodesta.
Pekka Fali
Taimikon varhaishoito on metsikön ensimmäinen hoitotyö ja tarpeellinen jokaisessa taimikossa, metsäkeskus muistuttaa.

Metsänomistajille maksettiin viime vuonna 49,1 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon, metsäkeskus kertoo.

Kemeratukea olisi ollut jaossa 56 miljoonaa euroa, joten sitä jäi käyttämättä noin seitsemän miljoonaa euroa. Tukea saa vuosittain noin 45 000 metsänomistajaa.

Valtaosa viime vuoden kemeratuesta käytettiin nuorten metsien hoitoon.

Pienpuun korjuuala kasvoi 41 prosenttia edellisvuodesta, ja taimikoiden varhaishoidon ala pieneni noin kolmanneksella.

Taimikon varhaishoito on metsikön ensimmäinen hoitotyö ja tarpeellinen jokaisessa taimikossa, metsäkeskus muistuttaa. Varhaishoito tehdään noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta.

"Se on metsurin loikka kohti hyvää ensiharvennusmetsää. Varhaishoitoa pitäisi tehdä lähes 100 000 hehtaaria vuosittain. Työmäärien kasvattamisessa on iso markkinarako metsäalan toimijoille", sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen metsäkeskuksesta.

Metsäteiden ja suometsien työmäärät jatkuvat edelleen vähäisinä.

Metsätietöitä tehtiin kemeratuella 42 prosenttia edellisvuotta vähemmän ja suometsiä hoidettiin kolmannes vähemmän.

Työmäärät ovat lähes puolittuneet vuosikymmenen alun määristä.

Puuntuotannon lisäksi kemeratukea käytettiin metsäluonnon hoitoon ympäristötukena reilut neljä miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 0,7 miljoonaa euroa.

Ympäristötuen käyttö kasvoi 37 prosenttia edellisvuodesta. Tukea käytetään pääosin metsälaki- ja Metso-kohteiden suojeluun.

Yleisimpiä sopimuskohteita olivat rehevät ja puustoiset kohteet, kuten lehdot, korvet sekä pienvesien välittömät lähiympäristöt.

Ympäristötukisopimuksella metsänomistaja sitoutuu jättämään arvokkaan luontoympäristön hakkuiden ja metsänhoitotöiden ulkopuolelle 10 vuodeksi. Korvauksena määräaikaisesta suojelusta metsänomistaja saa ympäristötukea.

Metsänomistajat ja heidän valtuuttamansa metsäalan toimijat voivat hakea kemeratukea taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon helpoiten Metsään.fi-palvelussa.

Muihin metsänhoitotöihin voi tukea hakea metsäkeskuksen verkkosivuilta löytyvillä kemeralomakkeilla.

"Kemeratukea on tänäkin vuonna hyvin tarjolla, ja metsätyöt odottavat tekijäänsä", Niskanen sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänhoitotöihin 56 miljoonan tuki valtiolta tänä vuonna

Keski- ja Itä-Suomen metsistä voi löytyä ikäviä yllätyksiä – talvi jätti jälleen rumia jälkiä

Oulun Energia aikoo hiilinegatiiviseksi lisäämällä puun ja vähentämällä turpeen käyttöä

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI