Metsä

Avohakkuut jakavat voimakkaasti suomalaisia – puoluejohtajista vain vihreiden Haavisto ja vasemmiston Andersson kannattavat avohakkuukieltoa

Johtavat poliitikot ymmärtävät tarpeen ja suhtautuvat avohakkuisiin myönteisemmin kuin kansa, kertoo MT Metsän selvitys.
Paltamolainen metsäkoneenkuljettaja Miro Kvick aloitti vuodenvaihteessa iltavuoroa Metsähallituksen päätehakkuuleimikolla Ristijärven Honkivaarassa.

Kansalaisaloite avohakkuiden kieltämiseksi valtion mailla ei kerää suurta kannatusta puoluejohtajien keskuudessa. Yhdeksästä eduskuntapuolueesta vain kahden puheenjohtajat – vihreiden Pekka Haavisto ja vasemmistoliiton Li Andersson – kannattavat aloitetta.

Muiden isojen puolueiden johtohenkilöt ilmoittivat MT Metsän kyselyssä, etteivät kannata avohakkuista luopumista. Tätä mieltä oli myös SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne, jonka hakkuumääriä koskevat kannanotot herättivät viime vuoden lopulla runsaasti huomiota.

MT Metsä selvitti myös, mitä mieltä kansa on avohakkuista. Kantar TNS:n joulukuussa tekemässä kyselytutkimuksessa 38 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että avohakkuista pitäisi luopua.

Avohakkuukiellon kannattajista peräti 28 prosenttia oli sitä mieltä, että tästä hakkuutavasta voitaisiin luopua kaikissa metsissä – riippumatta siitä, kuka metsät omistaa. Valtion metsien avohakkuukiellon kannattajia oli yhdeksän prosentin osuus ja yksi prosentti vastaajista oli sitä mieltä, että tästä hakkuutavasta pitäisi luopua nimenomaan yksityisten omistamissa metsissä.

Vastaajista 28 prosenttia säilyttäisi avohakkuut metsänkäsittelytapana. Joka kolmas vastasi, ettei osaa ottaa asiaan kantaa.

Ympäristöjärjestöjen Avohakkuut historiaan -kampanjasivustolla kerrotaan samasta asiasta selvästi kielteisempiä lukuja. Siellä todetaan aikaisempaan tutkimukseen perustuen, että 70 prosenttia suomalaisista suhtautuu avohakkuisiin kielteisesti.

Miehet olivat selvästi haluttomampia luopumaan avohakkuista kuin naiset. MT Metsän teettämässä tutkimuksessa miehistä 40 prosenttia ja naisista vain 17 prosenttia oli sitä mieltä, ettei avohakkuista pidä luopua.

Vielä selkeämpi mielipide-ero oli pääkaupunkiseutulaisten ja maaseutumaisten kuntien asukkaiden välillä. Maalaiskunnissa yli puolet ilmoitti vastustavansa avohakkuukieltoa. Pääkaupunkiseudulla harvempi kuin joka viides oli tällä kannalla.

Vastaavasti kaikkien metsien avohakkuukieltoa kannatti pääkaupunkiseudulla 38 prosenttia vastaajista. Tämän vaihtoehdon suosio ei tosin ollut maaseutukunnissakaan vähäinen: peräti 21 prosenttia pistäisi avohakkuut pannaan omistajasta riippumatta.

Kantar TNS Oy teki kyselytutkimuksen joulukuussa ja siihen vastasi 1 060 henkilöä. Virhemarginaali on kolme prosenttia suuntaansa.

Valtio omistaa Suomen metsämaasta noin neljäsosan. Yksityishenkilöt ovat Suomessa merkittävin metsänomistajaryhmä: he omistavat 60 prosenttia metsistä.

Hakkuissa yksityisomistajien osuus on vielä suurempi. Teollisuuden ostamasta puusta 80 prosenttia tulee yksityismetsistä – valtion osuus hakkuista on vain noin kymmenen prosenttia.

Katso myös MT Metsäillan avohakkuukeskustelu maanantaina 21.1.2019 kello 18: vieraina maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen ja maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Silja Keränen.

Uusi MT Metsä ilmestyy maanantaina – samana iltana verkossa kipakka MT Metsäilta -keskustelu kestävästä metsätaloudesta

Otsikkoa muokattu klo 7.02 lisäämällä sana avohakkuukieltoa.

Katso uusin video
Lue lisää

Opetusministeri Andersson: Tartuntatautilain muutokset tuovat vuorottelujärjestelmän mahdolliseksi perusopetuksessa

Hallintojohtaja: Eduskunnassa reilut 20 työntekijää altistunut koronalle, enin osa kansanedustajia

Eduskunta valmistautuu etätyöskentelyyn, kansanedustajat koulutetaan etä-äänestämiseen

Oppivelvollisuuden laajentaminen eteni eduskuntaan – koskisi ensimmäisen kerran perusopetuksen ensi keväänä päättäviä nuoria eli pääosin vuonna 2005 syntyneitä