Metsä

Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja ei usko avohakkuukieltoon yksityismetsissä

"Valtion metsät ovat oma kysymyksensä", sanoo Luonnonsuojeluliiton Harri Hölttä, joka on yksi avohakkuualoitteen alullepanijoista.
Pekka Fali
Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä vaatii valtiota luopumaan avohakkuista. Hän ei kuitenkaan usko, että avohakkuukielto voisi koskea kaikkea metsätaloutta, yksityismaat mukaan lukien.

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla etenee eduskunnan käsittelyyn aikaisintaan toukokuussa, vaikka vaadittu 50 000 allekirjoituksen määrä täyttyi jo syksyllä.

"Aloite toimitetaan vasta seuraavalle, huhtikuussa pidettävissä eduskuntavaaleissa valittavalle eduskunnalle. Nykyinen eduskunta ei ehtisi millään aloitetta käsitellä ja tätä riskiä emme aio ottaa", kertoo Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Luonnonsuojeluliiton lisäksi kansalaisaloitteen alullepanijoina ovat Greenpeace, BirdLife, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö.

Hölttä viittaa siihen riskiin, että aloite raukeaisi automaattisesti vaalikauden päättyessä maaliskuun puolivälissä, jos nykyinen eduskunta ei ehtisi sitä käsitellä. Näin tulisi todennäköisesti tapahtumaan, sillä viimeisinä kuukausina eduskunnan asialistoilla tapaa olla kova ruuhka.

"Luovutus on aikaisintaan toukokuussa 2019", Hölttä arvioi.

Kansalaisaloitteita koskevan lain mukaan eduskunnalla on velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, jos 50 000 kannattajaa saadaan kokoon määräajassa ja aloite toimitetaan lain edellyttämällä tavalla jatkokäsittelyyn. Sen sijaan aloitteen hyväksyminen samoin kuin sisältöön tehtävät mahdolliset muutokset jäävät eduskunnan harkittaviksi.

Hölttä on tyytyväinen kampanjan tähänastisiin saavutuksiin.

"Odotukset jatkokäsittelylle ovat hyvät. Koko kampanjan aikana käyty keskustelu metsien käytöstä ja hoidosta on ollut hyvin arvokasta."

Jo vuonna 2015 on tehty kansalaisaloite siitä, että avohakkuut tulisi kieltää kaikenlaisissa metsissä. Tämä yksityishenkilöiden tekemä aloite keräsi vajaat pari tuhatta kannatusilmoitusta.

Hölttä ei oikein usko siihen, että avohakkuukielto voisi koskea kaikkea metsätaloutta.

"Valtion metsät ovat tässä suhteessa oma kysymyksensä."

Hänen mielestään Metsähallituksen tapauksessa avohakkuista luopuminen helpottaisi valtion yhteiskunnallisten velvoitteiden toteutumista: edistäisi luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä ja turvaisi poronhoitoa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsähallituksen jatkuvan kasvatuksen mallialueille hyvä vastaanotto – ympäristöjärjestöjen mielestä valtion pitäisi vähentää avohakkuita välittömästi

Katso MT Metsäilta: Arvokkaiden lintuvesien arvo romahti, mitä metsästäjät ja lintuharrastajat voivat tehdä tilanteen kohentamiseksi?

Kansalaisaloite mielenterveyspalveluiden terapiatakuusta eduskuntaan – tällä hetkellä vain puolet saa tarvitsemaansa hoitoa

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI