Metsä

FSC:n riskinarviointi pysäytti Ylä-Lapin yksityismetsien puukaupan

Pitkittyessään tilanne voi kestää useita kuukausia.
Kari Lindholm
Metsänhoitoyhdistys Ylä-Lapin mukaan tilanne voi pitkittyessään vaikuttaa kantohintoihin ja metsäkiinteistöjen arvoon.

Suuret metsäyhtiöt ovat keskeyttäneet puun oston Ylä-Lapin yksityismailta ja käynnissä olleita hakkuita on keskeytetty. Syynä on FSC-kontrolloidun puun riskinarviointi.

FSC:n määrittelemä kontrolloitu puu on puuta, jota voidaan sekoittaa FSC:llä sertifioidun puun kanssa FSC Mix -tuotteisiin. Se voi olla esimerkiksi ehdot täyttävää Pefc-sertifioitua puuta.

Kyseinen puu ei saa olla peräisin niin sanotuista korkean suojeluarvon metsistä tai uhata perinteisiä oikeuksia.

Ylä-Lapissa ongelmana on, että FSC:n riskinarvioinnin mukaan metsätalous uhkaa esimerkiksi saamelaisten kulttuuriarvojen säilymistä ja poronhoitoa.

Saamelaisten kotiseutualue käsittää Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kunnat sekä Lapin paliskunnan alueen Sodankylän kunnassa.

"Käytännössä yhtiöiden puun oston keskeyttäminen pysähdyttää kaikkien yksityisten metsänomistajien puun myynnin", kertoo toiminnanjohtaja Annakaisa Heikkonen Ylä-Lapin metsänhoitoyhdistyksestä.

Keskeytys koskee kaikkia saamelaisalueen yksityismaita ja metsänomistajaryhmiä, olipa omistajana saamelainen, porotilallinen, yhteismetsä tai kantaväestöön kuuluva.

Metsäteollisuus ry:n mukaan FSC:n kontrolloidun puun hankinta tällä riskitasolla edellyttää, että yritykset laativat kontrollitoimenpiteitä, joilla vähennetään metsätalouden aiheuttamaa riskiä. Näitä toimenpiteitä tullaan noudattamaan metsäyhtiöiden puun ostossa Ylä-Lapin metsistä.

Virallisesti aikaa toimenpiteiden käyttöön ottoon puuta ostavilla yrityksillä on toukokuun loppuun, mutta yritykset valmistautuvat jo nyt tulevaan.

Heikkosen mukaan tilanne voi kestää useita kuukausia. Pitkittyessään tilanne vaikuttaa alueen puun kantohintoihin ja metsäkiinteistöjen arvoon.

Uutista on täsmennetty metsänhoitoyhdistyksen jatkotoimien osalla 29.1.2019 kello 14.40 ja Metsäteollisuus ry:n kommenteilla kello 15.10.

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Yliö: Metsänomistajat joutuvat puukaupassa eriarvoiseen asemaan – yksityismetsiin merkityt "korkean suojeluarvon alueet" ovat riski omaisuuden arvolle

HCV-kartat ovat riski metsäomaisuuden arvolle

Ympäristötutkijat myöntävät, että yksityismetsiin merkityt "korkean suojeluarvon alueet" perustuvat ainakin osittain puutteelliseen kartta-aineistoon

Uskaltaako metsänomistaja lisätä lahopuun määrää, jos siitä seuraa metsän käytön rajoituksia?