Metsä

Puukauppa rikkoi ennätykset viime vuonna – Metsäteollisuus on huolissaan kantohintojen karkaamisesta

Metsäteollisuuden ostot yksityismetsistä kasvoivat lähes neljänneksellä.
Jaana Kankaanpää
Havutukin kantohinnat nousivat viime vuonna 11 ja kuitupuun noin 10 prosenttia.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat puuta ennätyksellisen paljon viime vuonna. Yksityismetsistä ostot nousivat 23 prosenttia.

Puukauppa kävi vilkkaana läpi vuoden ja päätyi uuteen ennätykseen. Yksityismetsistä Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat 43,4 miljoonaa kuutiota puuta.

Puuta kului, kun sellutehtaat kävivät täysillä ja sahat lisäsivät tuotantoaan. Ostomääriä kasvattivat myös alueelliset lumituhot, joita korjattiin läpi vuoden.

Tukin ostot nousivat 19,9 miljoonaan kuutioon, mikä on 27 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuitupuun ostomäärä nousi viidenneksellä 21,9 miljoonaa kuutioon.

Kulunut vuosi oli myös korjuuolosuhteiltaan erittäin hyvä.

Metsäteollisuus on huolissaan kantohintojen karkaamisesta. Puuraaka-aineen kustannusten nousu haastaa metsäteollisuuden kilpailukykyä.

"Pöyryn kustannusvertailu osoittaa, että Suomessa on kilpailijamaihin verrattuna korkeat puuraaka-aineen kustannukset. Kustannusten nousu heikentää koko metsäteollisuuden kilpailukykyä", toteaa metsäasiantuntija Anu Islander.

Islanderin mukaan kova kustannustaso uhkaa erityisesti sahatavaratuotantoa, jolla raaka-ainekustannusten osuus on kaksi kolmasosaa tuotantokustannuksista.

Mänty- ja kuusitukin kantohinta nousi viime vuonna 11 prosenttia edellisvuodesta ja koivutukin 8 prosenttia. Kuitupuun kantohinnat nousivat noin 10 prosenttia.

Kantohintojen nousun lisäksi myös korjuu- ja kuljetuskustannukset kohosivat.

Hankintakauppoina puuta ostettiin viime vuonna 4,3 miljoonaa kuutiota eli 10 prosenttia kaikista kaupoista. Lähes neljä viidesosaa niiden ostoista oli kuitupuuta.

Hankintakaupoissa metsänomistaja toimittaa puut kuljetusreitin varrelle.

Metsäteollisuus ry:n puukauppatiedote.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänomistajan rahan tarve vauhdittaa joka kolmatta puukauppaa

Ministeri Virolainen Kauppalehdessä: Venäjä ei aio jatkaa koivutukin vientikiintiöitä

Puukauppa rauhoittumassa kiivaan viime vuoden jälkeen – suuret puuvarastot ja tuontipuu vähentävät hakkuita ja teollisuuden ostoja tänä vuonna