Metsä

Metsä Group peittosi kannattavuusvertailussa UPM:n ja Stora Enson – "Sellun ja sahatavaran kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuoden 2019 aikana"

Maailmantalouden kauppajännitteet saattavat kuitenkin vaikuttaa tuotteiden kysyntään, Metsä Group varoittaa.
Jarkko Sirkiä
"Markkinan heikkenemisestä huolimatta konsernin tulos säilyi hyvällä tasolla ja koko vuoden tulos oli erinomainen", Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä kehuu. Hämälä esitteli tilinpäätöstä tänään Helsingissä.

Metsä Groupin liikevaihto kasvoi viime vuonna viidestä miljardista eurosta 5,7 miljardiin euroon.

Vertailukelpoinen liiketulos nousi 566 miljoonasta 849 miljoonaan euroon. Liiketulosprosentti koheni 11,2 prosentista 14,9 prosenttiin.

UPM:n liiketulosprosentti oli viime vuonna 14,4 ja Stora Enson 12,6.

Metsä Group oli paras kolmesta myös, kun kannattavuutta vertaillaan sijoitetun pääoman tuotolla. Metsä Groupin sijoitetun pääoman tuotto kohosi edellisvuoden 12,3 prosentista 16,8 prosenttiin. Stora Enso ylsi viime vuonna 15,5:een ja UPM 14,6 prosenttiin.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä toteaa tilinpäätöstiedotteessa, että vuoden viimeisellä neljänneksellä tuloskehitystä heikensi sellumarkkinan hintakäänne erityisesti Kiinassa.

Myös kartongin tilausvirta laski vuoden loppua kohden.

"Markkinan heikkenemisestä huolimatta konsernin tulos säilyi hyvällä tasolla ja koko vuoden tulos oli erinomainen", Hämälä kehuu.

Sellun ja sahatavaran kysynnän Metsä Group odottaa pysyvän hyvällä tasolla tänä vuonna, jos maailman talouskasvu toteutuu ennusteiden mukaisesti.

"Maailmantalouden kauppajännitteet saattavat kuitenkin vaikuttaa sellun ja sahatavaran kysyntään", tilinpäätöstiedotteessa varoitetaan.

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä.

Havuvanerin lähiajan näkymien arvioidaan olevan edelleen hyvät, mutta koivuvanerin kysynnässä on kiristyneen kilpailun takia epävarmuutta. Tuotantoa sopeutetaan heikentynyttä kysyntänäkymää vastaavasti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Erikoistuotteiden markkinatilanteen odotetaan jatkuvan positiivisena ja viilupuutuotteiden (lvl) näkymän olevan pääosin vakaa.

Britanniassa brexit-neuvotteluiden aiheuttama epävarmuus heijastuu kysyntänäkymiin.

Kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nousevan hieman vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Taivekartongin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa ennakoidaan nousevan. Metsä Board jatkaa taivekartongin keskihinnan parantamistoimenpiteitä optimoimalla myynnin jakaumaa.

Pehmo- ja tiivispaperien kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla.

Pehmopaperin kysynnän odotetaan kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja tiivispapereiden kysynnän Aasiassa. Kannattavuutta rasittavat edelleen korkeat raaka-aineiden hinnat ja ponnisteluja lopputuotehintojen korottamiseksi jatketaan, tilinpäätöstiedotteessa todetaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Terminaalit pullistelevat kelirikkoajan puuta – "Tilanne näyttää tällä hetkellä tosi hyvältä"

Viidennes puusta päätyi hakkuissa väärään pinoon – Puunostaja selittää: Hankala kohde ja karsintaterä väärässä kulmassa

Toteutuuko puun katkonnassa sellutehtaan vai metsänomistajan etu? Näin puunostajat vastaavat