Metsä

Valtio kiristää Metsähallituksen tulostavoitetta lähes 150 miljoonaan euroon – hakkuita ei lisätä

Tulostavoite vastaa 5,6 prosentin tuottoa pääomalle.
Kari Salonen
Metsähallituksen Metsätalous Oy:n hyvä tulos on yksi peruste Metsähallituksen tulostavoitteen kiristämiseen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta kannatti tänään torstaina Metsähallituksen tulostavoitteen kiristämistä.

Metsähallituksen tulostavoite tälle vuodelle nousi 148,9 miljoonaan euroon. Se on 38,8 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2019 talousarviossa asetettu alustava 110,1 miljoonan euron tavoite.

Tulostavoite vastaa 5,6 prosentin tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle.

Alustava tuloutustavoite valtiolle on 138,9 miljoonaa euroa. Lopullisesta tuloutuksesta päätetään keväällä 2020 Metsähallituksen tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tulostavoitteen nostaminen ei tarkoita hakkuumäärien lisäämistä. Hakkuut perustuvat edelleen yhdessä eri toimijoiden kanssa laadittuihin luonnonvarasuunnitelmiin.

"Metsähallituksen liiketoiminnan tehdessä hyvää tulosta, myös valtion tulee huolehtia omista velvollisuuksistaan ja osoittaa talousarviossa riittävä rahoitus luontomatkailua ja luonnon virkistyskäyttöä palvelevan reitistön kunnossapitoon", muistuttaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kalastusrikkeet kasvaneet koko 2010-luvun ajan – metsästyksessä lakia noudatetaan paremmin

Metsähallitus torjui maa-ainesyhtiö Morenia Oy:n sovintoehdotuksen – konkurssimenettely jatkuu

Kuinka lajien uhanalaistuminen pysäytetään? Luontojärjestöt ja MTK toivovat lisää rahaa suojeluohjelmiin