Metsä

Ammatinvalintamielessä metsäalaa ei valtaosalle tytöistä ole olemassakaan – koetaan liian miehiseksi

"Piti kasvaa aikuiseksi, että älysin tehdä tästä ammatin", kuvailee metsuriksi hoitoalalta kouluttautunut Sanna Eskelinen.
Miska Puumala
Metsuri Sanna Eskelinen harventaa omaa metsäänsä Vieremällä. Hän on 14. MT:n metsäsivujen kuvissa esiintynyt nainen vuonna 2019. Miehiä on kuvissa esiintynyt 43, lapsia kaksi.

Metsäalalla jo olevat naiset ja alaa koulutusvaihtoehtona pohtivat tytöt mieltävät sen työroolit hyvin maskuliinisiksi. He kokevat tyttömäisyyden ja naisellisuuden sopivan alalle huonosti, paljastuu Itä-Suomen yliopiston Naisista voimaa metsäalalle -selvityksestä

Näkemys on ongelmallinen, sillä metsäala tulee kärsimään lähitulevaisuudessa yhä vahvemmin työvoimapulasta. Alan houkuttelevuutta on pakko lisätä mahdollisimman monissa kohderyhmissä.

Selvityksessä haastateltiin oppilaita viidestä peruskoulusta ja kolmesta ammatillisesta oppilaitoksesta Savossa ja Pohjois-Karjalassa viime vuonna.

"Peruskouluissa koottu haastatteluaineistomme kertoo tyttöjen kyvyttömyydestä tai haluttomuudesta sijoittaa itseään metsään ammattimielessä, vaikka se monille heistä onkin tärkeä vapaa-ajan paikka", selvityksessä kerrotaan. Hankkeen tutkijat olivat Niina Mäntyniemi, Tuula Joro ja Päivi Armila.

"Metsässä ulkoilutetaan koiria, ratsastetaan, juostaan, samoillaan, kerätään luonnonantimia tai valokuvataan. Metsä nähdään latautumispaikkana, jonne paetaan kodin ja koulun taholta tulevia velvollisuuksia ja odotuksia."

Ammatinvalintamielessä metsäalaa ei valtaosalle tytöistä ole olemassakaan, tai ainakaan sitä ei osata nähdä itselle millään tavalla mielekkäänä vaihtoehtona.

Mielikuva piti paikkansa myös vieremäläisen Sanna Eskelisen kohdalla.

"Piti kasvaa aikuiseksi, että älysin tehdä tästä ammatin", kuvailee metsuriksi hoitoalalta kouluttautunut Eskelinen. Metsätöitä hän on tehnyt lapsuudesta alkaen.

"Metsässä sielu lepää. Tykkään ryskätyöstä ja vaikka pöllien siirtely on välillä rankkaa, fyysiset haasteet vain innostavat."

Hoitoalalle Eskelinen päätyi ensimmäisen kesätyöpaikkansa innoittamana. Työn luonne kuitenkin muuttui vuosien saatossa.

"Olisin tykännyt alasta, mutta hyvä hoito on unohdettu ja jopa perushoidosta joutui tinkimään. Työn luonne muuttui hoitamisesta varastoimiseksi. Ei sellaista jaksa, että vaikka yrittää parhaansa, työtä ei ehdi hoitaa hyvin."

Eskelinen valmistui metsuriksi kesäkuussa. Ennakkoluulot eivät nousseet pintaan opiskeluaikana, mutta työelämässä niitä on tullut vastaan.

'"Sukupuoleen liittyviin ennakkoluuloihin olen törmännyt metsätöissä paljon. Yleensä ne karisevat, kun varsinainen työ aloitetaan."

Talvi on metsurille hiljaista aikaa, sillä raivauksia tehdään vähän eikä istutuksia ollenkaan.

"Harva haluaa lumipeitteen aiheuttamaa puolen metrin kantoa raivauksiin. Toisaalta pihapuiden kaadossa lumi suojaa muita istutuksia."

Tällä hetkellä Eskelinen toimii kevytyrittäjänä ja hoitaa laskutuksen, kirjanpidon ja vakuutukset Ukko.fi-palvelun kautta.

"Metsurille vakuutukset ovat muuten kalliit. Kulut ovat olleet kohtuulliset ja kun asiakas maksaa laskun, oma osuuteni tulee perille nopeasti."

Selvityksen mukaan metsäalan edustajilla on kuitenkin usein stereotyyppisiä käsityksiä siitä, mitä tyttöys ja naiseus ovat. Koulujen opinto-ohjaus jopa vahvistaa sukupuoleen perustuvia roolituksia, eikä yksilöllisiä vahvuuksia tai valintoja juuri tueta.

Metsäalalla tarvittavia ominaisuuksia, kuten reippautta tai käytännönläheisyyttä saatetaan turhaan sukupuolittaa "poikamaisuudeksi" tai "miehekkyydeksi". Tilanne olisi saatava neutralisoitua niin, ettei tytön tai naisen tarvitse kyseenalaistaa tai piilottaa sukupuoltaan sopiakseen ammatteihin.

"Koululaisvierailut ja tutustumiskäynnit eivät olleet saaneet ketään tyttöjä innostumaan alasta, sillä niistä ei jäänyt paljon mieleen. Tarjoiltu alatietous ei kiinnity mihinkään, kun itseä ei osata kuvitellakaan alalle", selvityksessä huomautetaan.

Metsäalalla työskentelevillä miehillä voi olla naisista stereotyyppisiä ja jopa heitä seksualisoivia mielikuvia. MT:ssä haastateltu Jonna Matikainen (1.2.) kertoi, että hän tunsi työntekijänä miesten etsivän jatkuvasti virheitä hänen suorituksestaan.

Puunkuljetusyrittäjänä hänen on ollut vaikea löytää yritykseensä työntekijää, ilmoituksiin vastanneet ovat työpaikan sijaan kertoneet etsivänsä vaimoa.

Alalla toimivia naisesikuvia löytyy osoitteesta maallehommiin.fi. Sanna Eskelinen on yksi heistä.

Lue lisää:

Puunkuormaajamestari kyllästyi äijälauman ällistelyyn: "Helpommalla pääsee, kun on oma yritys"

Tarkennettu kuvatekstiä niin, että käy selväksi lukujen tarkoittavan MT:n metsäsivuilla esiintyneiden miesten, naisten ja lasten määriä.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI