Metsä

Yksityismetsistä ostetun puun kantohinnat nousivat kuusi prosenttia viime vuonna

Hankintakaupoissa hintojen muutos jäi pienemmäksi kuin pystykaupoissa. Vuotta aiempaan verrattuna hankintahinnat nousivat kaksi prosenttia.
Juha Kaihlanen
Tilastoidut puun hinnat perustuvat puukauppasopimuksiin kirjattuihin puun pysty- ja hankintahintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoituvaan raakapuun hintaan.

Yksityismetsistä ostetun puun reaalinen kantohinta nousi Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan viime vuonna kuusi prosenttia vuotta aiemmasta.

Mäntytukista maksettiin pystykaupoissa 60,5 euroa ja kuusitukista 64,3 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun kantohinta kohosi 17,6 euroon ja kuusikuitupuun 19,6 euroon kuutiometriltä.

"Eniten pystykauppaa tehtiin viime vuonna kuusitukilla, 12,6 miljoonaa kuutiometriä ja mäntykuitupuulla, 11,5 miljoonaa kuutiometriä", kertoo yliaktuaari Aarre Peltola Lukesta.

Pystykauppojen osuus metsäteollisuuden puun hankinnasta on ollut Peltolan mukaan kasvussa. Pystykauppapuuta oli jo 87 prosenttia yksityismetsistä ostetusta puusta. Tilastoon kauppatapa kirjautuu sen mukaisena, jona puun ostaja sen ilmoittaa.

Metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun puuta ei ole tilaston laskennassa eroteltu missään vaiheessa muiden puunhankkijoiden puusta, vaan metsänhoitoyhdistykset rinnastetaan laskennassa tavallisiin yksityiseltä metsänomistajalta puuta hankkiviin yrityksiin.

Myös hankintahinnat kohosivat viime vuonna, mutta hintojen muutos jäi pienemmäksi kuin pystykaupoissa. Vuotta aiempaan verrattuna reaaliset hankintahinnat nousivat kaksi prosenttia.

Mäntykuitupuusta maksettiin hankintakaupoissa keskimäärin 30,1 euroa, kuusikuitupuusta 32,6 euroa ja koivukuitupuusta 30,8 euroa kuutiometriltä. Hankintapuusta 71 prosenttia oli kuitupuuta.

Leimikkotyyppi vaikuttaa puun kantohintaan. Uudistushakkuissa puusta maksetaan selvästi korkeampaa kantohintaa kuin harvennuksissa.

Tukista maksettiin uudistushakkuissa viime vuonna kolme prosenttia ja kuitupuusta 12 prosenttia keskimääräistä korkeampaa hintaa.

Harvennushakkuissa tukin hinta jäi 16 prosenttia ja kuitupuun kahdeksan prosenttia keskikantohinnan alapuolelle. Ensiharvennuksissa puun hinta jäi selvästi tätäkin alemmaksi.

"Pystykauppojen tukista 86 prosenttia ja kuitupuusta 49 prosenttia oli peräisin uudistushakkuuleimikoista, eli valtaosa pystykauppapuusta tulee päätehakkuuikään ehtineistä leimikoista", Peltola toteaa.

Puukauppa kävi viime vuonna erittäin vilkkaana.

Metsäteollisuuden ostamaa puuta kirjautui tilastoon 51,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä kasvoi viidenneksen vuoden takaisesta. Kaupoista oli tukkia 23,9 miljoonaa ja kuitupuuta 25,6 miljoonaa kuutiometriä.

Tilastoidut raakapuun hinnat perustuvat puukauppasopimuksiin kirjattuihin puun pysty- ja hankintahintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoituvaan raakapuun hintaan.

Puukauppatietojaan tilastoon ilmoittavat suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistykset. Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa, joten julkaistut puumäärät edustavat reilua 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lehti: Luke lopettaa Parkanon tutkimusaseman

MTK:n koulutusjohtaja lyttää Luken suunnitelmat: "Laadukas nurmitutkimus edellyttää todella vahvaa osaamista ja joustavuutta"

Luke toppuuttelee tietoa tutkimusnavettojen alasajosta – aikoo ulkoistaa lihakarjan hoidon Maaningalla ja Ruukissa: "Meillä on hyviä kokemuksia näistä"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI