Metsä

Keskustan metsälinjaus: "Vähennetään öljyn, betonin, muovin ja hiilen käyttöä, ei puun käyttöä"

Keskusta tavoittelee sekä hiilinielujen vahvistamista että uusia investointeja puunkäytön lisäämiseksi Suomessa.
Markku Vuorikari
Keskustan metsälinjauksen mukaan metsänomistajien puolien pitäminen on keskustalle kunnia-asia.

Keskusta julkaisi tänään metsälinjauksensa, jossa puolue kertoo tavoittelevansa sekä hiilinielujen vahvistamista että uusia investointeja puunkäytön lisäämiseksi Suomessa.

"Vähennetään öljyn, betonin, muovin ja hiilen käyttöä, ei puun käyttöä", kuuluu keskustan metsälinjauksen ydinsanoma.

Keskustan mukaan kestävä metsänhoito on parasta ilmastotyötä, sillä hyvin hoidetut ja kasvavat metsät vahvistavat hiilinieluja ja tuottavat entistä enemmän fossiilisia korvaavia raaka-aineita.

"Keskusta haluaa, että metsänomistajia kannustetaan sitomaan hiiltä metsiin ja puupohjaisiin tuotteisiin ja että hiilensidonnan kannusteita kehitetään sekä kansainvälisesti että kansallisesti", sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä metsälinjauksen julkistustilaisuudessa.

Metsälinjauksen mukaan metsänomistajien puolien pitäminen on keskustalle kunnia-asia.

"Yritystoiminnallisen pääomatulon kuten elinkeinotoiminnasta ja maa- ja metsätaloudesta saadun pääomatulon verotusta tulee keventää korottamalla yrittäjävähennystä 8-10 prosenttiin. Kevyempi verotus kannustaa puun myyntiin ja investointeihin. Verotuksesta puhuttaessa on huomionarvoista, että keskusta ei hyväksy missään oloissa kiinteistöverotuksen laajentamista maa- ja metsätalousmaahan", Leppä jatkaa.

Keskustan metsälinjauksessa korostetaan myös puurakentamisen merkitystä sekä ilmaston, ihmisten terveyden, kotimaisen yrittäjyyden ja työllisyyden kannalta.

"Ilmastoystävällinen puurakentaminen tulee asettaa etusijalle julkisissa hankinnoissa. Suurin potentiaali on puukerrostalorakentamisessa. Toimialalla on suuret vientimahdollisuudet, joita Keskusta haluaa edistää määrätietoisesti", sanoo Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen.

Toimivien liikenneyhteyksien merkitystä korostetaan keskustan muiden linjaustöiden lisäksi myös metsälinjauksessa.

"Liikenneratkaisuilla ja toimivalla logistiikalla on iso merkitys biotalouden menestyksen edistämisessä. Liikenneväylien kuntoa tulee parantaa koko maassa. Biotalouden investoinnit ja puuhuollon varmuus vaativat satsauksia alemman tieverkon kuntoon ja hoitoon. Yksityis- ja metsäteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon tarvitaan resursseja ja kannusteita", sanoo Heikkinen.

Keskustan korostaa metsälinjauksessaan, että eräharrastuksen ja sen edellytysten puolustaminen on keskustalaisille arvovalinta.

"Riistakantojen hallinnassa oleellista on maanomistajien ja metsästäjien toisiaan kunnioittavan yhteistyön edistäminen ja lainsäädännön kehittäminen entistä tasaisempien riistakantojen ylläpitämiseksi ja riistan aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi", sanoo metsälinjaustyötä vetänyt kansanedustaja Eerikki Viljanen.

Luontomatkailun suuri potentiaali tulisi keskustan mielestä tiedostaa paremmin.

"Luontomatkailua voidaan edistää pitämällä kansallispuistojen ja retkeilyalueiden infra hyvässä kunnossa. Korjausvelka tulee kuroa umpeen kahden seuraavan vaalikauden aikana", Heikkinen toteaa.

Lue lisää eri puolueiden ja niiden kannattajien metsänäkemyksistä:

Sipilä Ylen haastattelutunnilla: "Vihreiden ja SDP:n on kerrottava, mikä metsäteollisuuden tehdas suljetaan, jos hakkuita rajoitetaan"

MT-gallup: Vihreissä hakkuiden kannattajia ja vastustajia lähes yhtä paljon

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Nuoret rakensivat sammalella tilkityn eräpirtin omien suunnitelmien mukaisesti

Lidl avaa ensimmäisen puurakenteisen myymälänsä Suomessa Riihimäelle

Puuteollisuus: Kuntien päättäjät suosivat puurakentamista lähes yksimielisesti, virkamiehet empivät

"Liikenteen sähköistyminen muuttaa näkemystä siten, että ihmisten ei tarvitse aina asua radanvarressa" – Hirsitaloteollisuus haluaa lisää tontteja hiiltä sitovalle pientalorakentamiselle