Metsä

Uudet Metso-hankkeet turvaavat uhanalaisia lajeja ja luhtia

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää keväällä kaksi uutta metsien monimuotoisuutta edistävää Metso-hanketta.
Heikki Willamo
Toisessa Metso-hankkeessa luodaan uusia menetelmiä metsäluhtien ja tulvametsien kartoittamiseen. Kuvassa rantaluhta.

Keväällä alkaa kaksi uutta maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Metso-hanketta.

Uusilla hankkeilla turvataan uhanalaisia metsälajeja sekä monimuotoisuuden kannalta tärkeitä tulvametsiä ja metsäluhtia, ministeriö kertoo.

Tapio Oy:n vetämässä Lajiturva-hankkeessa tehostetaan uhanalaisten lajien esiintymätiedon hyödyntämistä metsien hoidossa ja luonnonhoidossa.

"Viime perjantaina julkaistu Suomen lajien Punainen kirja eli uhanalaisuusarviointi 2019 tukee hienosti Lajiturva-hankkeessa tehtävää työtä", sanoo hankkeesta vastaava johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapio Oy:stä.

"Sitä kautta saamme käyttöömme tuoreet tiedot siitä, miten Suomen lajit voivat ja mitkä eliöryhmät ovat uhanalaisimpia", hän jatkaa.

Hankkeessa tehostetaan lajien esiintymisestä kertovan tiedon käyttöä laajentamalla jo aiemmin kehitettyä toimintamallia.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan uhanalaisten lajien esiintymiä pystytään säästämään ja parantamaan oikein suunnatuilla metsän- ja luonnonhoidon toimenpiteillä.

Suomen ympäristökeskus Syken vetämässä hankkeessa luodaan puolestaan uusia menetelmiä metsäluhtien ja tulvametsien kartoittamiseen.

Hankkeessa kehitetään myös toimintamalleja kohteiden tilan parantamiseksi ottaen huomioon myös vesiensuojelun ja tulvasuojelun tarpeet.

"Avoimet valtakunnalliset metsävaratiedot yhdistettynä Syken tulvamallinnusaineistoihin ja laserkeilaustietoihin tuovat mahdollisuuden löytää uusia aiemmin tunnistamattomia tulvametsä- ja metsäluhtakohteita", sanoo hankkeesta vastaava kehittämispäällikkö Riitta Teiniranta Sykestä.

"Yhteistyö paikallisten metsä- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa varmistaa tuotettavan tiedon laadun ja käyttöönottamisen", Teiniranta toteaa.

Valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet ovat tärkeä osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman eli Metson toteutusta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tornator hankki laajan tulvametsän suojelua varten – "Suojelu on yksi tapa hyödyntää metsää"

Metso-ohjelman ympäristötukiin 4,7 miljoonaa euroa – käyttämättömiä suojelumahdollisuuksia eniten Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa

Metso-ohjelma täytti viime vuoden tavoitteet – uusia kohteita tulisi kohdentaa etenkin etelään

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI