Metsä

Kanadalainen ilmastotutkija kiittelee suomalaista metsänhoitoa ja puunkäyttöä

Ensisijaista on vähentää fossiilisten polttoaineiden päästöjä.
Jarmo Palokallio
Kanadalaisen ilmastotutkijan mukaan suomalainen tapa hoitaa metsiä ja käyttää puuta on ratkaisu ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Kanadalainen ilmasto- ja metsätutkija Werner Kurz korostaa puun käytön merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Siinä suomalaiset kelpaavat esimerkiksi.

Suomalainen tapa hoitaa metsiä ja käyttää puuta on ratkaisu ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Näin sanoi kanadalaistutkija Metsäteollisuus ry:n järjestämässä ilmastoseminaarissa Helsingissä keskiviikkona.

Kurzin mukaan ensin tulee kiireesti vähentää fossiilisten polttoaineiden päästöjä. Sen jälkeen metsien käytöllä on iso merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

"Päästöjä pitää vähentää ja hiiltä poistaa ilmakehästä. Tässä metsillä on tärkeä rooli. Tärkeää on myös, että puutuotteet ovat mahdollisimman pitkäikäisiä."

"Jättämällä metsät hoitamatta emme saavuta parasta mahdollista tulosta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi", sanoo Kurz.

Kurz alleviivaa myös sitä, että keskusteluun metsistä ja niiden käytöstä liittyy paljon tunteita ja erilaisia näkökulmia.

"Yksinkertaista ja kaikkialla toimivaa ratkaisua ei ole", sanoo Kurz.

Hän toivoo lisää tutkimustietoon pohjaavaa poliittista päätöksentekoa.

Kurz myös varoittaa, että vaikka ilmastonmuutos voi auttaa boreaalisia metsiä kasvamaan, se heikentää kasvua toisaalla ja nostaa riskiä kuivuuteen, metsäpaloihin ja hyönteistuhoihin.

Näihin mahdollisiin muutoksiin on syytä varautua metsäalalla.

Juuri nyt metsistä, niiden hyvinvoinnista, monimuotoisuudesta ja metsien roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa keskustellaan enemmän kuin koskaan. Siksi Metsäteollisuus ry halusi nostaa ilmasto- ja metsäkeskustelun kevätseminaarinsa pääteemaksi.

"Kutsuimme kanadalaisen metsä- ja ilmastotutkijan pääpuhujaksi, jotta saisimme keskusteluun lisää globaalia näkökulmaa", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Jaatisen mukaan metsävaramme kasvavat edelleen ja viilentävät ilmastoa myös tulevaisuudessa. Samalla metsäteollisuuden tuotteilla voidaan korvata energia- ja päästöintensiivisempiä tuotteita.

Kurzin tutkimukset keskittyvät hiilen dynamiikkaan metsissä ja puutuotteissa sekä metsäalan mahdollisuuksiin hillitä ilmastonmuutosta. Hän on ollut kirjoittajana kahdeksassa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n raporteissa, ja hän on julkaissut yli 150 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Sixten Sunabacka: Hakkuukierron pidennys ei pure ilmastonmuutokseen – "Vaikka tukin järeys kasvaisi, sen määrä vähenisi"

PTT:n taloustutka: Tartutaan mahdollisuuksiin

Sitran ilmasto kestää lentämistä

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI