Metsä

Metsämiesten Säätiö jakoi 1,6 miljoonaa euroa apurahoja

Suurimman 200 000 euron rahoituksen sai Metsäalan Johtamisakatemia.
Jaana Kankaanpää
Metsämiesten Säätiö jakaa vuosittain oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle 1,6 milj. euroa tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Metsämiesten Säätiön hallitus on päättänyt 1,6 miljoonan euron apurahojen jaosta vuodelle 2019.

Säätiön mukaan summa on noin 100 000 euroa suurempi kuin viime vuosina. Rahoituksen painopiste on metsäalan henkilöstössä ja metsäosaajissa.

Apurahat kohdentuivat ensimmäistä kertaa uudistetun strategian eri painopistealueille.

Noin neljännes apurahoista jaettiin osaamiseen liittyviin hankkeisiin ja toinen neljännes hyvinvointiin liittyviin hankkeisiin.

Loput rahoista jaettiin tunnettuuteen, ennakointiin, verkostoihin, metsäkulttuuriin ja muihin aiheisiin liittyviin hankkeisiin.

Suurimman 200 000 euron rahoituksen sai Säätiön synnyttämä ja rahoittama Metsäalan Johtamisakatemia, josta vastaa Metsäteho Oy:ssä Heikki Pajuoja.

Säätiö laittaa rahoituksellaan liikkeelle myös useita tutkimushankkeita.

Verkostojen kasvattamiseksi Säätiö rahoittaa 71 000 eurolla metsäalan opiskelijoiden kansainvälisiä opintoja, ulkomaille suuntautuvia opintomatkoja ja harjoitteluja.

Metsäkulttuurissa suurimman rahoituksen sai Suomen Metsämuseo Lusto, jonka eri hankkeiden kokonaisrahoitus on 115 000 euroa.

Apuraha-anomuksia kertyi kaikkiaan 246 kappaletta, ja niiden yhteissumma oli 4,1 miljoonaa euroa.

Hakemuksista 55 prosenttia sai rahoitusta, ja myönnetty rahoitus kattoi 39 prosenttia koko haun yhteissummasta.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen.

Säätiö jakaa vuosittain oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle 1,6 milj. euroa tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsämiesten Säätiöstä haettiin apurahoja tälle vuodelle yli 4 miljoonaa euroa

Metsämiesten säätiö haluaa toimia alan unilukkarina: "Emme ei voi enää elää kuin valtio valtiossa"

70 -vuotta täyttävä Metsämiesten säätiö uudistaa strategiansa: Lisää apurahoja, stipendejä hyville tyypeille

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI