Metsä

Metsänomistajat haluavat edistää puurakentamista

MTK:n Metsätutka-kyselyssä metsien monimuotoisuuden turvaaminen nousi metsien kasvun lisäämisen edelle.
Jarmo Palokallio
Metsänomistajat haluavat lisätä puun käyttöä samalla kun omaisuudensuoja turvataan.

Puurakentamisen edistäminen ja omaisuuden suojan vahvistaminen ovat metsänomistajien tärkeimmät vaaliteemat.

MTK:n Metsätutka-kyselyn mukaan metsänomistajien vaalitavoitteet kiteytyvät puurakentamisen ja puun käytön edistämiseen sekä omaisuuden suojan vahvistamiseen. Näiden takana oli lähes neljä metsänomistajaa viidestä.

Lisäksi liikenneväyliin tasapuolinen investoiminen koko maassa on metsänomistajien merkittävä asia. Lähes kolme neljästä vastaajista pitää tätä joko erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

Selvästi yli puolet metsänomistajista piti myös metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista tärkeänä. Monimuotoisuuden turvaaminen nousi metsänomistajien vastauksissa metsien kasvun lisäämistä tärkeämmäksi.

"Tulos antaa selvät askelmerkit eduskuntavaaleihin valmistautuville puolueille ja ehdokkaille sekä hallitusohjelman valmistelijoille. Puun käyttö ja metsien monimuotoisuus kulkevat metsänomistajien mielessä rinta rinnan", toteaa MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Hakkaraisen mukaan metsänomistajat haluavat lisätä puun käyttöä samalla kun omaisuudensuoja turvataan, siksi vapaaehtoisuuteen perustuville suojelumalleille on tilausta.

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä maaliskuun alussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 552, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti.

Vastausten virhemarginaali on 4,2 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamusvälillä.

Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta.

Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

MTK huolestui maaseudun kehittämisohjelman rahoista – "Hallitusohjelmaa on noudatettava"

Messuilta vauhtia ruokavientiin

Viikin tutkimuksen tultava pois piilosta

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI