Metsä

Toteutuuko puun katkonnassa sellutehtaan vai metsänomistajan etu? Näin puunostajat vastaavat

Kuitupuuta on viime aikoina tarvittu sellutehtaille runsaasti. Metsä Group, Stora Enso ja UPM kertovat, miten markkinatilanne vaikuttaa katkontaan.
Petteri Kivimäki
Sellutehtaiden kuitupuun tarve on lisääntynyt viime aikoina, kun tuotantomäärät ovat nousseet.

Kun sellulla on ollut vahva kysyntä ja huippuhinta, moni puunmyyjä on alkanut miettiä, toteutuuko hakkuussa metsänomistajan vai sellutehtaan omistajan etu. Koettaako ostaja hakata metsästä paljon kuitupuuta vai katkotaanko tukkeja todella niin paljon kuin mahdollista? Kysyimme asiaa Metsä Groupilta, UPM:ltä ja Stora Ensolta, jotka kaikki ovat isoja kuitupuun käyttäjiä – ja toki myös tukin sahaajia.

"Katkonnassa ei ole tapahtunut mitään muutosta", vakuuttaa Metsä Groupin puukaupan ja metsäpalveluiden johtaja Juha Jumppanen.

Konsernin kuitupuun käyttö on lisääntynyt merkittävästi, kun jättimäinen Äänekosken tehdas käynnistyi Keski-Suomessa. "Sillä ei ole katkontaohjeisiin mitään vaikutusta, onko sahatavaralla vai sellulla hyvä veto. Markkinatilanne ei vaikuta katkontaan. Tukki otetaan aina tarkasti talteen, se on perusarvomme", Jumppanen sanoo.

"Meillä tukkiprosentit ovat vuosia olleet samoja tai nousevia."

UPM:n puumarkkinapäällikkö Panu Kärkkäinen toteaa, että puukaupan yhteydessä sovitaan sovellettavat puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset. Korjuu ja katkonta toteutetaan aina niiden mukaisesti. "Suhdanteet eivät tähän vaikuta yhtään mitään", hän sanoo.

Luottamus on puukaupassa niin tärkeä asia, ettei sitä vaaranneta, korostaa Stora Enson metsäjohtaja Janne Partanen.

"Tämä on meillä yksiselitteinen asia – sovittujen mitta- ja laatuvaatimusten mukaan mennään aina."

Jos sahatavaran tai sellun markkinatilanteesta aiheutuu erityisiä tarpeita, ne hoidetaan Partasen mukaan sisäisellä ohjeistuksella.

Lue lisää katkonnasta:

Metsänomistaja epäilee: "Sellutehtaan omistajalla hakatun kuidun määrä nousee helposti isommaksi kuin sahalla"

Isot metsäyhtiöt varjelevat katkonnan paljastavia motolistoja – Ei saa antaa metsänhoitoyhdistykselle, eikä aina edes metsänomistajalle

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Stora Enso perustaa Forest-divisioonan – yhtiön metsäomaisuuden arvo on 4,1 miljardia euroa

Metsä Group hakee oppisopimuskoulutukseen 50 uutta ammattilaista

Puurakentaminen on iso ilmastoteko

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI