Metsä

Puukauppa rauhoittumassa kiivaan viime vuoden jälkeen – suuret puuvarastot ja tuontipuu vähentävät hakkuita ja teollisuuden ostoja tänä vuonna

PTT ennustaa puun hintojen laskevan viime vuodesta. Ostot kohdistuvat harvennusleimikoihin aiempaa enemmän.
Kimmo Haimi
Mäntykuitupuun keskihinta pysyttelee tänä vuonna viime vuoden lukemissa, mutta kuusi- ja koivukuitupuun hinnat laskevat hieman, PTT ennustaa.

Viime vuonna ylikuumentunut puukauppa on rauhoittumassa ja sen seurauksena puun hinnat laskevat tänä vuonna, Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa.

Teollisuuden suuret puuvarastot ja kasvava puun tuonti vähentävät kotimaassa hakkuita ja puukauppoja, kun metsäteollisuuden puun tarve ei ole kasvamassa.

Myös ensi vuonna hakkuumäärä laskee PTT:n mukaan edelleen hieman, mutta puukauppa piristyy suunniteltujen investointien ansiosta.

Teollisuus käyttää puuta tänä ja ensi vuonna jokseenkin saman verran kuin viime vuonna. Kulutus painottuu kuitupuuhun selluteollisuuden hyvän kysynnän ansiosta.

Teollisuuden ostot kohdistuvat aiempaa enemmän harvennusleimikoihin.

Mänty- ja koivukuitupuun kauppamäärät laskevat vähemmän kuin muiden puutavaralajien, PTT ennustaa.

Mäntytukin nimellinen vuotuinen keskihinta laskee viime vuodesta muutamia prosentteja, koska sahatavaran kysyntä vientimarkkinoilla on vaimeampaa.

Kuusi- ja koivutukin hinnat laskevat PTT:n mukaan hieman mäntytukkia enemmän viime vuoden keskihinnoista.

Kuitupuun hinnat laskevat maltillisemmin, koska sellun hyvä menekki maailmalla ylläpitää kuitupuun kysyntää.

Mäntykuitupuun keskihinta pysyttelee viime vuoden lukemissa, mutta kuusi- ja koivukuitupuun hinnat laskevat hieman.

Ensi vuonna puunhintoihin vaikuttaa vientinäkymien elpymisen lisäksi inflaatio, joka nostaa nimellishintoja prosentin, ennusteessa todetaan.

Yksityismetsien bruttokantorahatulot laskevat tänä vuonna viime vuoden huippulukemista noin kymmenen prosenttia.

Ensi vuonna yksityismetsien tulot nousevat muutaman prosentin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

PTT: Asumismenot kasvavat, Rinteen hallitusohjelman energiaverotuksen uudistus nostaa lämmityskustannusten nousua

Analyysi: Kasvun yllä leijuu tummia pilviä – kauppakiistat varjostavat syksyn näkymiä metsäteollisuudessa

Puukauppa viriää verkkaisesti lomakauden jälkeen

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI