Metsä

Sahatavara sai ympäristöselosteen – puutuoteteollisuus valmistautuu rakennusten hiilijalanjäljen laskentaan ja sääntelyyn

"Rohkaisemme muitakin rakennusmateriaaleja tuottamaan vastaavat tiedot omista tuotteistaan", Puutuoteteollisuus ry:n puheenjohtaja Jari Suominen sanoo.
Petteri Kivimäki
Puutuoteteollisuus ry:n julkaisema ympäristöseloste on laskettu 18 suomalaisen sahan toiminnan tiedoista. Sahat kuuluvat Metsä Groupille, Stora Ensolle, UPM:lle sekä Versowoodille.

Puutuoteteollisuus ry on julkaissut suomalaisen havusahatavaran ympäristöselosteen. Seloste kertoo havusahatavaran elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset.

Ympäristöseloste on laskettu 18 suomalaisen sahan toiminnan tiedoista. Sahat kuuluvat Metsä Groupille, Stora Ensolle, UPM:lle sekä Versowoodille.

Rakennustuotteiden ympäristöselosteista poimittuja tietoja käytetään rakennusten ympäristövaikutusten arviointiin, Puutuoteteollisuus ry kertoo tiedotteessa.

Ympäristöselosteella puutuoteteollisuus valmistautuu ympäristöministeriön valmistelemaan rakennusten hiilijalanjäljen laskentaan ja sääntelyyn, jonka on kaavailtu tulevan voimaan vuoden 2025 aikana. Seloste on julkaistu myös englanniksi, joten sen tietoja voi hyödyntää myös asiakasmaissa.

Nyt tehty sahatavaran ympäristöseloste osoittaa Puutuoteteollisuus ry:n puheenjohtajan Jari Suomisen mukaan, että puutuoteteollisuus on sitoutunut rakennusten koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten laskentaan ja tulevaan hiilijalanjäljen sääntelyyn.

"Rohkaisemme muitakin rakennusmateriaaleja tuottamaan vastaavat tiedot omista tuotteistaan."

Sahatavaran seloste on myös tarpeen siitä valmistettujen jalosteiden selosteiden laskemisessa, ja se onkin Suomisen mukaan seuraavana vuorossa.

Piensahojen ja höyläämöiden järjestö Sahayrittäjät ry julkisti aiemmin tänä vuonna ensimmäisenä saha-alan toimijana ympäristöselosteen. Se koskee järjestön omaa Lähipuu-tuotemerkkiä.

Sahayrittäjien jäsenistä Lähipuu-tuottajaryhmään kuuluu 50 yritystä. Ympäristöseloste kertoo, kuinka pieni hiilijalanjälki on Lähipuu-tuotteilla.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI