Metsä

Keskusta ja kokoomus pysyvät metsänomistajien suosikkeina

Perussuomalaisten suosio nousussa, vihreiden ja vasemmiston metsäkannat eivät saa tukea.
Jukka Pasonen

Metsänomistajat luottavat edelleen keskustaan, kokoomukseen ja jossain määrin myös perussuomalaisiin. Vihreitä ja vasemmistoa metsänomistajat karsastavat.

MT:n tuoreen Metsätutka-kyselyn mukaan metsänomistajat pitävät keskustaa myönteisimmin metsätalouteen suhtautuvana puolueena. Se nousi ykköseksi kaikissa ammatti- ja ikäryhmissä.

Kyselyssä metsänomistajat saivat valita useita mieleisiä puolueita. Keskustaa metsänomistajamyönteisenä piti 71 prosenttia metsänomistajista.

Keskustan linja on etenkin viljelijöiden mieleen. Heistä 80 prosenttia nosti keskustan metsätalouteen myönteisimmin suhtautuvien puolueiden joukkoon.

Yrittäjistä ja eläkeläisistä keskustaa metsämyönteisimpänä piti noin kolme neljästä vastaajasta. Myös palkansaajista keskustan metsämyönteisyyttä arvosti 63 prosenttia.

Karkeasti tyypittäen keskustan metsälinjan takana seisoivat vankimmin pohjoissuomalaiset, yli 60-vuotiaat, keskimääräistä suuremman metsätilan omistajat.

Toiseksi metsämyönteisimpänä puolueena metsänomistajat pitivät kokoomusta. Sen nosti metsämyönteisimmäksi lähes joka kolmas vastaaja.

Myös kokoomuksen metsälinjausten arvostus oli suurinta viljelijöiden joukossa. Heistä 43 prosenttia nosti kokoomuksen metsätalouteen myönteisimmin suhtautuvien puolueiden joukkoon.

Kokoomuksen kannattaja oli tyypillisesti eteläsuomalainen keski-ikäinen maanviljelijä tai yrittäjä, joka omisti keskimääräistä suuremman metsätilan.

Edellisvuodesta vain perussuomalaiset olivat lisänneet kannatustaan. Heidät metsämyönteisten puolueiden joukkoon nosti nyt 9 prosenttia metsänomistajista.

Perussuomalaiset olivat lisänneet kannatustaan etenkin viljelijöiden keskuudessa. Vastaavasti osa palkansaajista oli kääntänyt heille selkänsä.

Muutos mahtuu virhemarginaaliin, mutta se saattaa silti antaa suuntaa, koska kaikilta muilta metsätalouteen myönteisesti suhtautuvilta puolueilta oli kannatus rapautunut muutaman prosenttiyksikön.

Edellisvuonna asiaa kysyttiin myös toisinpäin. Silloin vähiten metsämyönteisiksi puolueiksi nousivat vihreät ja vasemmistopuolueet.

Nyt vastaavaa kysymystä ei ollut. Vihreiden ja vasemmistopuolueiden epäsuosio on silti säilynyt. Metsänomistajat eivät nostaneet niitä metsätalouteen myönteisesti suhtautuvien puolueiden listalle.

Merkille pantavaa oli, että joka viides metsänomistaja ei osannut nimetä metsätalouteen myönteisimmin suhtautuvia puolueita. Asia oli epäselvä joka neljännelle palkansaajalle.

Neljä prosenttia metsänomistajista oli sitä mieltä, ettei yksikään puolue ajanut riittävän tehokkaasti metsänomistajien asiaa.

Kantar TNS Agri Oy keräsi tutkimusaineiston puhelinkyselyllä maaliskuun alussa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 552.

Vastausten virhemarginaali on 4,2 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamusvälillä.

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI