Metsä

Etelä-Suomen yhteismetsä valittiin vuoden yhteismetsäksi

Etelä-Suomen yhteismetsä on kasvattanut pinta-alaansa liittämällä alueeseen viimeisen kolmen vuoden aikana lähes 900 hehtaaria.
Markku Vuorikari
Ari Lääperi (vas.), Kasper Nurmi ja Pauli Karvinen olivat mukana perustamassa Etelä-Suomen yhteismetsää reilu 10 vuotta sitten.

Etelä-Suomi valittiin vuoden yhteismetsäksi viime viikolla Oulun Yhteismetsäpäivillä.

Valinnan kriteereinä olivat muun muassa aktiivinen viestintä ja hallinto, selvä strategia, uusien toiminta- ja ajastusmallien tuominen sekä yhteismetsän pinta-alan lisääminen.

"Etelä-Suomen yhteismetsällä on ollut alusta alkaen selvä strategia laajentua ostamalla metsää. Sen viestintä on toiminut laajalla tavalla, ja kotisivut ovat ajan tasalla. Yhteismetsän hallinnon kokoonpano on aina ollut esimerkki laajasta osaamisesta ja ammattitaidosta. Hallinto on pitänyt erinomaisesti huolen siitä että, jokaisella osakkaalla on tarkasti tiedossa yhteismetsän arvo ja sen muodostuminen. Jukka Matilaisen ja Ari Lääperin sähköpostipohdiskelun sekä Kasper Nurmen laajan yhteismetsätiedon avulla perustettiin uudenlainen sopimuksenvarainen yhteismetsä. Vuoden yhteismetsän esimerkillisellä toiminnalla on meille kaikille yhteismetsille jotakin opittavaa", valitsijaraati totesi.

Etelä-Suomen yhteismetsä on kasvattanut pinta-alaansa liittämällä alueeseen viimeisen kolmen vuoden aikana lähes 900 hehtaaria. Vuonna 2008 perustetun yhteismetsän pinta-ala saavutti viime vuonna 2 660 hehtaaria.

Yhteismetsiä perustetaan aiempaa useammin, ja pinta-ala on jatkuvassa kasvussa. Vuoden alussa Suomessa oli 460 yhteismetsää. Niiden pinta-ala ylittää jo 700 000 hehtaaria ja vastaa reilua viittä prosenttia yksityismetsien pinta-alasta.

Lue myös:

Yhteismetsillä on jo paineita yhdistyä – yhteismetsäpäivillä peräänkuulutettiin dynaamisuutta (MT Plus)

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hirvituhot aiheuttavat vuosittain miljoonien kuutioiden kasvutappiot Ruotsissa

Stora Enso suunnittelee Tšekkiin ja Itävaltaan uusia puutuotteiden tuotantolaitoksia – investointien arvo olisi 90 miljoonaa euroa

Sunilan ligniinistä ryhdytään tekemään puupohjaista hiiltä kännyköiden ja sähköautojen akkuihin – Stora Enso rakentaa koelaitoksen Kotkaan

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI