Metsä

Luke: Keskustelu metsien hiilinieluista on ollut liian yksipuolista – Hakkuut vähentävät päästöjä ravinteikkailla turvemailla

Ilmaston kannalta tärkeää ei ole pelkkä hakkuiden määrä vaan se, mistä metsää hakataan ja miten erilaisia metsiä hoidetaan.
Luken mukaan keskustelu metsien hiilinieluista on ollut liian yksipuolista. LEHTIKUVA / TIMO HARTIKAINEN

Hakkuut voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä ojitetuilla ravinteikkailla turvemailla, ilmenee Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemästä selvityksestä.

Luken mukaan keskustelu metsien hiilinieluista on ollut liian yksipuolista. Ilmaston kannalta tärkeää ei ole pelkkä hakkuiden määrä vaan se, mistä metsää hakataan ja miten erilaisia metsiä hoidetaan.

Tutkimukset osoittavat, että ravinteikkaiden, ojitettujen turvemaiden päästöt maaperästä ovat suuremmat kuin karuilla maapohjilla. Kun puut kasvavat, ne haihduttavat yhä enemmän vettä, mikä laskee pohjaveden pintaa ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjen lisääntymisen maaperästä.

"Päästöt maaperästä voivat olla paria kertaluokkaa suurempia kuin mitä puustoon sitoutuu hiilidioksidia, kertoo hankkeen projektipäällikkö", tutkija Karri Pasanen.

Kyseisen kaltaisia metsämaita on Pasasen mukaan Suomessa huomattava määrä. Luken tutkimus koski kuitenkin vain Metsähallituksen maita Pohjois-Karjalassa.

"Päästönäkökulmasta hyvä tapa on tehdä hakkuu, mutta ei niin, että hakattaisiin kaikki pois. Jätettäisiin sinne puustoa sitomaan hiiltä ja hoitamaan vesitaloutta", Pasanen sanoo.

Tulokset pätevät vain tiettyihin ravinteikkaisiin metsikkötyyppeihin. Suomessa on hänen mukaansa paljon muita ojitettuja turvemaita. Jos maaperä on ravinteikkuudeltaan köyhempi, maaperä toimii edelleen hiilinieluna.

Metsänomistajien metsätaloussuunnitelmista ilmenee kunkin kuvion metsätyyppi, josta pystyy päättelemään ravinteikkuuden.

"Jos on esimerkiksi mustikkatyypin metsä tai sitä rehevämpi kasvupaikka, silloin on olemassa riski, että aiheutuu päästöjä", Pasanen kertoo.

Hänen mukaansa Suomen Metsäkeskus on aloittanut ilmastonäkökulmasta laadittavien metsänhoitosuositusten tekemisen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäneuvostojen puheenjohtajat kannustavat metsien ilmastoviisaaseen hoitoon

Leppä tyrmää maankäytön muutosmaksun, "Kaikki muut keinot käydään ensin läpi"

EU:n kaavailemat kestävyyskriteerit rahoitukselle haastavat metsäalaa – "Väärin tehtynä voi olla kohtalokkaita seurauksia"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI