Metsä

Kuntapäättäjät: Puurakentaminen on ympäristöteko – yli puolella kunnista sen edistäminen on kirjattu kuntastrategiaan

Kuntapäättäjien mielestä puun vastuullisuus tulisi huomioida entistä paremmin kuntien rakennustoimen hankinnoissa, selviää kyselytutkimuksesta.
Johannes Tervo
Lakea Oy rakennutti Seinäjoen asuntomessuille 2016 Pohjoismaiden ensimmäisen PEFC-sertifioidun puukerrostalon.

Puun vastuullinen alkuperä ja metsiin liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet olisi otettava entistä paremmin huomioon kuntien rakennustoimen hankinnoissa, selviää kuntapäättäjille osoitetusta kyselystä.

Kolme neljäsosaa PEFC Suomen teettämään kyselyyn vastanneista kannatti väitettä.

Yli puolella kunnista puurakentamisen edistäminen on kirjattu kuntastrategiaan.

Kunnat näkevät puun käytön rakentamisessa ympäristötekona. Erityisesti Pohjois-Suomessa puun arvostus rakennusmateriaalina on korkealla.

Kuntapäättäjät ohjaisivat puun käyttöön rakennusmateriaalina lähes poikkeuksetta silloin, kun se on teknisesti mahdollista ja rakennuskustannuksiltaan kilpailukykyistä.

”On merkittävää, että kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä suuri osa arvioi vastuullisuuden roolin kasvavan puupohjaisten tuotteiden hankinnoissa. Puurakentamisen kasvu tulee korostamaan puun alkuperätiedon merkitystä,” arvioi PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola.

Rakennustekniset ja -taloudelliset tavoitteet vaikuttavat siihen, mitä päätöksiä puurakentamisesta tehdään kunnissa.

Erityisesti sisäilmakysymykset ja rakennuksen koko elinkaaren tarkastelu koettiin kyselyssä erittäin tärkeiksi.

Myös pitkän tähtäimen kestävyyden tavoitteet, kuten puun uusiutuvuus, arvioitiin tärkeiksi tekijöiksi.

Vastauksissa arvioitiin, että vastuullisuuden painoarvo kasvaa kuntien hankintojen ohjauksessa ja kestävän kehitysten tavoitteet saavat entistä suuremman roolin päätöksenteossa.

Tutkimukseen saatiin vastauksia 80 kuntapäättäjältä 74:stä eri kunnasta.

Heiltä kysyttiin, miten puun vastuullinen alkuperä otetaan huomioon päätöksenteossa. Tutkimuksen otanta määriteltiin kuntakoon perusteella, ja vastauksia saatiin kaikkien ely-keskusten alueelta. Kyselyn toteutti Kantar TNS Oy PEFC Suomen toimeksiannosta.

Juttua muokattu 12.4.2019 klo 15:27. Tutkimukseen vastanneiden määrä korjattu.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Sote-ruoka haastaa tuottajatkin

Yrittäjät kehuvat maaseutua paremmaksi toimintaympäristöksi kuin kaupunkeja

Kuntapäättäjien pitää kohta paljastaa sidonnaisuutensa – muutos voimaan kesäkuun alussa

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI