Metsä

Yle: Suomen laskelmat metsien hiilinieluista eivät kelpaa sellaisenaan EU-työryhmälle

Työryhmän mukaan Suomi ei ole kyennyt osoittamaan, että sen metsänhoitosuunnitelmat edustavat jatkuvuutta.
Sanne Katainen
EU-komission työryhmän arvio voi johtaa siihen, että Suomi joutuu muuttamaan ehdotustaan hiilinielujen vertailuluvun laskennasta.

Suomen suunnitelmat siitä, miten hiilinielujen vertailuluku lasketaan, eivät nykymuodossa kelpaa ehdotuksia arvioineelle asiantuntijaryhmälle. Arvio toimii pohjana EU-komission ratkaisulle. Asiasta kirjoittaa Yle Uutiset.

Suomen ehdottama lähestymistapa hiilinielujen laskentaan ei tuota EU-lainsäädännön edellyttämää tulosta, toteaa jäsenmaiden suunnitelmia arvioinut työryhmä. Arvio voi johtaa siihen, että Suomi joutuu muuttamaan ehdotustaan.

Työryhmän mukaan Suomi ei ole kyennyt osoittamaan, että sen metsänhoitosuunnitelmat edustavat jatkuvuutta suhteessa vertailuvuosiin 2000–2009. Suomen ehdotus tulevien hakkuiden vertailutasosta ei työryhmän mukaan ole uskottava.

EU-komission asettama työryhmä arvioi kaikkien jäsenmaiden suunnitelmia hiilinielujen vertailulukujen laskemisesta.

Arviointi on seurausta EU:ssa hyväksytystä lulucf-direktiivistä, joka määrittelee, miten metsien ja muun maankäytön hiilinielut lasketaan.

Suomen ohella työryhmä kritisoi myös Ruotsin, Slovenian ja Latvian suunnitelmia.

Metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Jaana Kaipainen sanoo, ettei Suomen metsäpolitiikkaa tarvitse lähteä muuttamaan tämän takia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Mepit haastoivat ministeri Leppää metsätalouden kestävyydestä – "Miten saamme lopetettua monimuotoisuuden heikkenemisen?"

Metsäkeskusteluun tarvitaan selkeyttä

Uusi ympäristöministeri väläyttää päätehakkuille ikärajoja, kieltäisi soiden avohakkuut ja tarkastelisi nieluvelvoitteiden toteutumista alueittain – "En näe asiaa niin yksinkertaisena, että puuta voidaan hakata saman verran kuin se kasvaa"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI