Metsä

Rakentaminen isoin syyllinen Suomen metsäkatoon – Video kertoo mihin kaikkeen metsää katoaa Suomessa ja Ruotsissa

Tulevina vuosina metsäkadon on ennustettu pienenevän Suomessa.
Elli Paananen

Metsäkadolla tarkoitetaan metsän siirtymistä toiseen maankäytölliseen tarkoitukseen. Suomessa metsäkato on ollut suurempaa kuin Ruotsissa, mutta kokonaisuudessaan promilleluokkaa metsien määrästä.

Eniten metsäkatoa aiheuttaa rakentaminen. Metsää kaadetaan asutuksen, liikenne­väylien tai voimalinjojen tieltä. Myös energiantuotanto ja teollisuus, kaivosalueet ja maanottoalueet nielevät metsää. Toiseksi eniten Suomessa metsää katoaa viljelykäyttöön. Tähän osuuteen luetaan pellot, viljelyskierrossa olevat nurmet, kesannot ja puutarhat sekä kasvihuoneet.

Jonkin verran metsää muuttuu myös kosteikoiksi soistumisen takia tai esimerkiksi kun metsä otetaan turvetuotantoalueeksi.

Valtioneuvoston raportti totesi talvella, että metsäkatoa on Suomessa vaikea välttää, koska Suomesta yli 70 prosenttia on metsää. Vaikka rakentaminen keskitettäisiin puuttomille alueille, metsää käytettäisiin silti. Toisaalta ilmastonmuutos voi siirtää Lapissa metsärajaa pohjoisemmaksi ja lisätä metsäalaa. Suomessa metsitystä tapahtuu metsäkatoa vähemmän, Ruotsissa taas enemmän. Länsinaapurissa metsäksi palautui vuosina 1990–2016 kaikkiaan 363 000 hehtaaria

Suomessa vuosina 1990–2017 metsäksi palautui maata kaikkiaan 190 000 hehtaaria. Lähes puolet siitä kertyi erilaisten heinikoiden ja liki neljännes peltojen metsittymisestä.

Metsakato_skenaario
Aiheet metsä
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hallitusneuvotteluissa sovittiin taloudesta – Haavisto ja Sipilä ovat puineet hakkuita ja turpeen käyttöä kahdestaan: "Olemme puheväleissä vielä"

"Tasaista tuottoa ja vaivatonta omistamista" – ei ihme että markkinointi-isku innosti Kauhavalla

Luke: Keskustelu metsien hiilinieluista on ollut liian yksipuolista – Hakkuut vähentävät päästöjä ravinteikkailla turvemailla

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI