Metsä

Puukaupan vauhti hidastui ja hinnat jatkoivat laskua maaliskuussa

Poikkeuksena olivat hankintakauppojen kuitupuiden hinnat, jotka kohosivat hieman edelliskuukaudesta.
Pentti Vänskä
Viime viikon loppuun mennessä Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset olivat ostaneet puuta yksityismetsistä 10,4 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 10,6 miljoonaa kuutiometriä.

Puukaupan vauhti hidastui maaliskuussa selvästi ja puun hinnat jatkoivat laskua.

Tilastoon kirjautui maaliskuussa teollisuuspuuta yhteensä 2,4 miljoonaa kuutiometriä, kun edellisen kolmen vuoden aikana puuta on ostettu maaliskuussa keskimäärin 3,0 miljoonaa kuutiometriä, Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo.

Tammi–maaliskuussa puun ostomäärä oli yhtä suuri kuin vuotta aikaisemmin.

Viime viikon loppuun mennessä Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset olivat ostaneet puuta yksityismetsistä 10,4 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 10,6 miljoonaa kuutiometriä.

Yksityismetsistä pystykaupoilla ostetusta mäntytukista maksettiin Luken mukaan maaliskuussa keskimäärin 57,6 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 60,8 euroa. Helmikuusta maaliskuuhun hinnat heikkenivät kaksi prosenttia.

Tukin keskimääräinen hinta oli reaalisesti kuusi prosenttia koko viime vuoden hintaa matalampi.

Mäntykuitupuusta maksettiin keskimäärin 17,4 euroa ja kuusikuitupuusta 19,4 euroa kuutiometriltä.

Kuitupuun keskimääräinen hinta oli maaliskuussa reaalisesti prosentin viime vuoden hintaa alempi.

Leimikon hakkuutapa vaikuttaa pystykaupoissa puun hintaan.

Uudistushakkuista peräisin oleva tukki oli kolme prosenttia tukin keskihintaa kalliimpaa, kuitupuulla ero oli 14 prosenttia.

Harvennushakkuissa tukin hinta jäi 11 prosenttia ja kuitupuun hinta neljä prosenttia keskihinnan alapuolelle.

Hankintakauppojen puusta oli maaliskuussa kaksi kolmasosaa kuitupuuta.

Mäntykuitupuun hankintahinta oli 32,8 euroa, kuusikuitupuun 35,6 euroa ja koivukuitupuun 33,4 euroa kuutiometriltä. Hinnat kohosivat hivenen edelliskuukaudesta.

Tilastoidut hinnat perustuvat Luken mukaan puun ostajien ja myyjien välisiin puukauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Mäntytukilla on puumarkkinoilla heikoin kysyntä – "Kauppaa käydään nyt kuitu- ja energiapuuvetoisesti"

Mitä muut yhtiöt ja sahurit tuumivat Stora Enson tukkivaatimusten kiristyksestä?

MTK:n mukaan tukin läpimitan nosto nakertaa metsänomistajan tiliä – "Metsänomistajan kannattaa olla tarkkana"

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI