Metsä

Puun tuonti kasvoi liki kolmanneksen alkuvuonna

Venäjältä tuli runsas kaksi kolmannesta, Latviasta ja Virosta yhteensä liki neljännes tuontipuusta.
Suurin osa Venäjältä Suomeen ostetusta puusta on ollut viime vuosina koivukuitupuuta.

Suomeen tuotiin puuta tammi–helmikuussa yhteensä 1,70 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 31 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana, Luonnonvarakeskus kertoo.

Helmikuussa tuonti oli 0,79 miljoonaa kuutiometriä. Venäjältä puusta tuli ylivoimaisesti eniten; koko määrästä 67 prosenttia.

Viron osuus oli 13 ja Latvian 11 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli tammi–helmikuussa 2,20 miljardia euroa, mikä oli viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna prosentin suurempi.

Helmikuussa viennin arvo oli 1,06 miljardia euroa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puun tuonti Suomeen kasvoi tammi–toukokuussa 18 prosenttia

Metsäteollisuuden vienti pysyi ennallaan huhtikuussa – arvo 4,4 miljardia euroa

Luke: Metsäsektorin suhdannehuippu ohi – hakkuumäärät vähenevät ja sahatavaran sekä tukkien hinnat alenevat viime vuodesta

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI