Metsä

Metsätutka paljastaa: Hinta kannustaa metsänomistajia puukauppoihin

Metsätutka-kyselyn mukaan tärkein syy hakkuisiin on silti metsän hoitotarpeessa.
Kari Salonen
Hakkuut käynnissä. Kuvituskuva.

Suurin osa metsänomistajista perustelee puukauppojaan metsän hoitotarpeella. Kantohinta kirittää puukauppaa noususuhdanteissa.

MTK:n Metsätutkaan vastanneet metsänomistajat kertovat vuodesta toiseen tekevänsä hakkuupäätöksen metsänhoitotarpeen mukaan. Hakkuukohteiden määrittämisessä apuna on esimerkiksi metsäsuunnitelma.

Tämän kevään kyselyssä 82 prosenttia metsänomistajista totesi, että metsän hoitotarve vaikutti puukauppaan.

Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi nousi hintataso.

Kantohintojen merkitys puukaupoille oli suurimmillaan huippuvuosina 2007 ja 2008. Silloin yli puolet metsänomistajista myönsi kantohinnan vaikuttaneen hakkuupäätöksiin.

Tänä keväänäkin kantohinnan merkitys on keskimääräistä suurempi. Reilu kolmannes metsänomistajista myöntää sen kannustavan puukaupan tekoon.

Metsänomistajien rahantarve on lähes samoissa lukemissa. Vajaa kolmannes metsänomistajista kertoo, että puukaupparahoille on selkeä tarve.

Metsänomistajien puukauppapäätökset seuraavat myös puun kysyntää. Se näkyi selkeästi viimevuonna. Tänä vuonna puun kysyntä näyttää vähän heikentyneen.

Sillä on merkitystä noin joka neljännessä puukaupassa.

Kantar TNS Agrin toteuttamaan Metsätutkaan vastasi 552 metsänomistajaa. Kyselyn virhemarginaali on 4,3 prosenttiyksikköä.

Jukka Pasonen
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäkeskuksen mukaan puun tarjonta kääntyi alkuvuonna laskuun

Metsänomistajan rahan tarve vauhdittaa joka kolmatta puukauppaa

Enää puolet istuttaa aukkojaan itse – vähiten taimikonhoito kiinnostaa niitä, joiden mielestä vihreät suhtautuivat myönteisesti metsätalouteen

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI