Metsä

Metsä Groupin Kemiin suunnitteleman biotuotejätin ympäristövaikutusten arviointi alkaa

Arvioinnin tulokset otetaan huomioon hankkeen parhaillaan menossa olevassa suunnittelussa.
Pekka Fali
Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren nykyisen tehtaan puun tarve kasvaisi Kemissä 3,1 miljoonasta kuutiometristä 7,6 miljoonaan kuutiometriin. Kuva on otettu viime elokuussa.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on käynnistänyt Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (yva).

Metsä Fibre on toimittanut Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ely) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen yva-ohjelman tänään keskiviikkona, yhtiön tiedote kertoo.

Arvioinnin tulokset otetaan huomioon hankkeen parhaillaan menossa olevassa suunnittelussa.

Yva-prosessin tavoitteena on tuottaa tietoa hankkeen päätöksenteon tueksi sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Lapin ely-keskus asettaa Metsä Fibren laatiman yva-ohjelman yleisön nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 30 päivän ajaksi.

Arviointiohjelmaan voi tutustua verkossa www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA. Se on nähtävillä myös Kemissä Lapin ely-keskuksessa, kaupungintalolla ja kaupunginkirjastossa sekä Keminmaalla kunnantalolla ja pääkirjastossa.

Hanketta koskeva yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona Kemin Digipoliksella.

Suunniteltu biotuotetehdas olisi metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Se maksaisi noin 1,5 miljardia euroa.

Sen kapasiteetti olisi 1,5 miljoonaa tonnia sellua vuodessa.

Tehdas rakennettaisiin nykyiselle tehdasalueelle ja se korvaisi alueella nyt toimivan Metsä Fibren sellutehtaan. Vuosittainen puun tarve kasvaisi 3,1 miljoonasta kuutiometristä 7,6 miljoonaan kuutiometriin eli 4,5 miljoonaa kuutiometriä.

Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan kesällä 2020. Tehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Analyysi: Kasvun yllä leijuu tummia pilviä – kauppakiistat varjostavat syksyn näkymiä metsäteollisuudessa

Metsäyhtiöt: FSC:n korkean suojeluarvon kohteilla ei ole ollut toistaiseksi paljon vaikutusta puukauppoihin

Metsäluokitukset salattiin omistajilta

MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI